Međunarodni volonterski kampovi kao metod rešavanja ekoloških problema

0
SHARE

 Od 2004. godine Pokret gorana i volonterski centar Vojvodine je pokrenuo program za promociju vrednosti volonterizma i podsticanje mladih da se uključuju u socijalne i društvene događaje svoje lokalne sredine. Do danas je organizovao više od 30 volonterskih kampova na teritoriji AP Vojvodine, od kojih su velika većina rešavali ekološke probleme i koji su za svoj cilj imali podsticanje mladih da pokrenu pozitivne promene u saradnji sa organima lokalne samouprave, kao i drugim vladinim institucijama i domaćim i inostranim NVO-ma. Ove godine takođe planiramo da organizujemo više ekoloških međunarodnih volonterskih radnih kampova, tako da će prvi korak u ostvarivanju tog cilja biti organizovanje petodnevnog seminara za buduće uspešne kamp lidere. Kroz ovaj trening edukovaćemo 20 mladih ljudi iz različitih lokalnih sredina u AP Vojvodini za prepoznavanje ekoloških problema, načinima saradnje sa nadležnim institucijama i parnerima iz lokane samouprave, lokalnih privrednih subjekata i medija, i obučićemo ih za sasamostalno pisanje predloga i uspešnu realizaciju projekata međunarodnih volonterskih kampova koji se odnose na rešavanje konkretnih ekoloških problema i poboljšanje stanja u životnoj sredini na lokalnom nivou.

   Opšti ciljevi ovog projekta odnose se pre svega na povećanje svesti mladih ljudi o njihovoj važnoj ulozi u celokupnom društvu i mogućnostima koje im se pružaju kako bi uz bolju informisanost i edukaciju bili u mogućnosti da svojim aktivnim delovanjem utiču na razvoj pozitivnih promena u svom okruženju. Širenje ekološke svesti ne predstavlja samo pričanje o danas popularnim pravcima ekologije i zaštite životne sredine. U lokalnim sredinama to je pre svega pričanje o lokalnim problemima, koji nisu često medijski eksponirani, kojima se ne posvećuje dovoljno pažnje i koji samim tim postaju marginalizovani i ne rešavaju se.

     Seminar u trajanju od 15. do 19. decembra 2008. godine namenjen je preduzimljivim mladim ljudima od 18 do 30 godina sa područja AP Vojvodine spremnim da u svojim lokalnim sredinama pokrenu inicijativu za organizovanje volonterskih kampova, kojima bi se pomoglo lokalnoj sredini da se aktivno uključi u rešavanje  određenih ekoloških problema. Aktivnosti kroz koje bi se cilj projekta ostvario su interaktivna predavanja, radionice i diskusije organizovane od iskusnih aktivista i saradnika organizacije. Na seminaru će učesnici kroz interaktivne metode moći da steknu znanja o volonterskim kampovima, načinu njihovog pripremanja, vođenja i realizovanja, sa posebnim akcentom na oblast projektnog menadžmenta sa osnovama fundraising-a, evaluacije, monitoringa, kao i pisanja izveštaja o uspešnosti realizacije projekta. Pored teoretskog predavanja, predviđeno je da učesnici podeljeni u manje grupe učestvovuju u radionicama kroz koje će moći i praktično da primene i na taj način i bolje usvoje nove veštine, koje će im i kasnije izuzetno biti korisne pri pisanju i realiziovanju  projekata.

   Volonterski radni kampovi su inače veoma popularni među mladima iz celog sveta. Ovakvi kampovi su način da se posete neobična mesta, da se odmor provede drugačije od uobičajenog, da se nauče nove veštine, upoznaju novi zanimljivi ljudi I da se svojim radom I dobrom voljom pomogne drugima.

   Voditelji programa će biti: Nataša Kunić, koordinator volonterskih kampova Pokreta gorana i volonterskog centra Vojvodine, Jelena Radojčić, koordinator promotivnih aktivnosti Pokreta gorana Novog Sada, Mira Pajić, aktivista Zelenog telefona servisa za podršku građanima za aktivno rešavanje ekoloških problema, Nuno Barros, dugoročni volonter EVS programa iz Portugala i Biljana Rakić – stručni trener iz Trening centra SEEYN-a.

     Molimo Vas da do 10. 12. 2008. pošaljete popunjene prijave na e-mail  workcamps@pokretgorana.org.yu ili fax 021 523 865. Molimo Vas da popunite prijavu što realnije kako bismo nivo seminara prilagodili trenutnom nivou znanja i potrebama svih učesnika. Hvala unapred

 

     Do 12.12. 2008. ćemo vas putem e-maila obavestiti o finalnom odabiru učesnika i detaljnijim informacijama o programu i mestu održavanja seminara. Tokom trajanja treninga učesnicima će biti obezbeđena ishrana i smeštaj u Ekološkom centru u Sremskim Karlovcima (http://ekoloskicentar.org).

     Za sve informacije možete se obratiti kancelariji Pokreta gorana i volonterskog centra Vojvodine, Pozorišni trg 2, Novi Sad, 021-451 788. 

 

<prijave možete preuzeti ovde>