Budžet samo za najbolje

0
SHARE

 PRAVILA studiranja zasnovana na principima Bolonjske deklaracije još nisu u potpunosti zaživela na fakultetima u Srbiji. To se, pre svega, odnosi na odredbu zakona da se naredna godina studija može upisati samo sa položenim svim ispitima iz prethodne. “Bolonjcima” se još uvek gleda “kroz prste” i dozvoljava prenošenje ispita.

Prema sadašnjim pravilima akademci koji daju uslov, a nalaze se u statusu samofinansirajućih studenata, mogu narednu godinu da upišu kao redovni, odnosno da se školuju o trošku države. Kada od školske 2010/2011. godine u potpunosti počne da se primenjuje zakon, mogućnost da više ne plaćaju studije imaće samo oni najbolji.
– Iz budžeta neće moći da se finansiraju svi koji očiste godinu i imaju 60 ESP bodova – objašnjava prof. dr Sima Avramović, predsednik Statutarne komisije BU. – To će zavisiti od toga koliko fakultet dobije novca od države. Na Pravnom fakultetu sada ima 200 do 300 samofinansirajućih studenta na drugoj godini, zato što je dozvoljeno prenošenje dva ispita. Država je dala novac za 700 redovnih, a ima ih oko 1.000.
Kako objašnjava naš sagovornik, koliki broj studenta koji očiste godine moći će da pređe na besplatno školovanje, zavisiće od fakulteta do fakulteta. Ukoliko visokoškolska ustanova ima mogućnosti da iz sopstvenih prihoda finansira školovanje svih akademaca koji su prikupili 60 ESP bodova, ograničenja u broju neće biti.
– Ako fakultet nije u mogućnosti da sam pokrije troškove školovanja tih studenata, odrediće procentualno koliko će akademaca moći da se upiše – kaže Avramović. – To će, naravno, zavisiti od dobijenog novca iz budžeta. Kriterijumi za rangiranje studenata koji će imati pravo da sa samofinansirajućih studija pređu na budžetske biće prosečna ocena i uspešnost studiranja, odnosno, kada su položili poslednji ispit na godini.

TOLERANTNO

PRAKSA prenošenja ispita iz jedne godine u drugu je nešto što je specifično samo za nas. Na poznatim svetskim i evropskim univerzitetima, nezamislivo je da student ne položi sve ispite. Takođe, nigde u svetu ne postoji da student koji se školuje o trošku države ima pravo da padne i obnovi godinu i ostane u istom statusu, kao što je bilo predviđeno starim zakonom o visokom obrazovanju.

izvor:Novosti