Postdiplomske studije u Solunu

0
SHARE

 Posle uspešnog početka u martu, Međunarodni univerzitet Grčke nastavlja da razvija svoju strukturu i programe i da učvršćuje svoj dobar glas na međunarodnom akademskom polju. U zemljama Balkana i istočne Evrope povećano interesovanje za postdiplomske studije u Grčkoj,

kao i zadovoljstvo prvih studenata postdiplomskih studija učvršćuju putanju koju je Međunarodni Univerzitet sebi postavio kako bi u kratkom vremenskom periodu postao istraživačka i obrazovna ustanova visokog kvaliteta, ne samo u Grčkoj, već i u inostranstvu. U skladu sa Upravom Univerziteta, uspešan početak i odgovarajući nastavak mogući su zahvaljujući trima nepromenljivim prednostima: akademski kvalitet, internacionalna orijentacija i praktična primena u skladu sa potrebama tržišta.
Glavni cilj Međunarodnog Univerziteta je da pruži istraživanje i obuku u skladu sa međunarodnim uzorima visokog nivoa, kao i da putem uspešnih i povoljnih procedura unapredi razumevanje ekonomskih, socijalno-političkih i tehnoloških pitanja koja su vezana za oblast Balkana. Još jedan cilj predstavlja i stvaranje multinacionalne studenstke zajednice i zajednice predavača koje bi jačale opšti duh kulturne razmene i saradnje. Prvi meseci rada prvog postdiplomskog programa (Executive MBA) potvrđuju bez sumnje da se MUG kreće ka ispunjenju gorenavedenih ciljeva. Već je oformljeno jezgro studentske zajednice iz šest zemalja, koje će se proširiti u toku narednih nekoliko meseci i brojčano, ali i po mnoštvu zemalja, usled otvaranja novih odseka. Zajednica predavača Univerziteta je takodje multinacionalna i svaki njen član je visoko priznat u svojoj struci u okviru svetske akademske zajednice. Vrhunski kvalitet predavanja u kombinaciji sa savremenim tehnološkim strukturama čine MUG izuzetno privlačnim za studente iz jugoistocne Evrope.
Međunarodni Univerzitet Grčke, prvi državni grčki Univerzitet na engleskom jeziku, osnovan je u skladu sa državnim zakonom iz 2005. Univerzitet ima tri fakulteta, Fakultet za ekonomiju i menadžment, Fakultet tehnoloških nauka i Fakultet humanističkih nauka. MUG je sa radom počeo ove godine, u martu 2008, sa postdiplomskim programima na Fakultetu za ekonomiju i upravu. Očekuje se da će postdiplomske studije druga dva fakulteta započeti sa radom na početku 2010. Prvi program Fakulteta za ekonomiju i menadžment je Executive MBA. Ovaj postdiplomski program je namenjen rukovodiocima preduzeća, traje 2 godine, a časovi se održavaju u jednom trodnevnom periodu (petak-subota-nedelja) svakog meseca. U januaru 2009. počinju sa radom još dva nova postdiplomska programa ovog fakulteta, koja traju godinu dana i podrazumevaju punu svakodnevnu nastavu. Predmet prvog je menadžment preduzeća (MSc in Management), a drugog bankarstvo i finansije (MSc in Banking and Finance). Preduslov za sve programe, osim diplome je i odlično znanje engleskog jezika uz odgovarajući sertifikat.
Međunarodni univerzitet učestvuje na obrazovnim sajmovima i organizuje informativne tribine u Grčkoj i inostranstvu, sa ciljem da predstavi zainteresovanima svoje programe. Zainteresovani u Srbiji imaće mogućnost da se obaveste o programima u toku narednih nedelja, budući da će se predstavnici Univerziteta nalaziti u Novom Sadu 17. septembra, u Beogradu 18.septembra i u Nišu 19. septembra.
Detalje o svim manifestacijama, kao i potvrdu učešća možete pronaći na web stranici Univerziteta (http://www.ihu.edu.gr).