Besplatni testovi iz srpskog i matematike

0
SHARE

 Upisna groznica za 81.000 osmaka počinje krajem maja i trajaće sve do 11. jula, kada bi trebalo da se završi drugi upisni krug. Kvalifikacioni ispit iz srpskog jezika budući srednjoškolci polagaće 18. juna, a sutradan iz matematike. Novina u odnosu na ranije godine je što đaci neće plaćati testove.

Za 86.000 mesta u 525 srednjih škola u Srbiji ove godine konkuriše nešto više od 81.000 dečaka i devojčica koji završavaju osnovnu školu. Prijavljivanje učenika i polaganje kvalifikacionog ispita biće organizovano u matičnim osnovnim školama od 3. do 15. juna.
– Testovi za kvalifikacione ispite ove godine biće besplatni. Ostali uslovi su identični kao i prošle godine. Neophodan minimum na ispitu je po jedan bod iz svakog predmeta. S tim što će prvenstvo pri raspodeli imati kandidati koji su ostvarili najmanje po pet poena. Svi đaci će popunjavati liste želja, gde mogu da navedu 20 škola, a raspoređivaće ih na osnovu uspeha na kvalifikacionom ispitu i tokom prethodnog školovanja. U obzir će se uzeti i rezultati postignuti na takmičenjima – kaže Bogoljub Lazarević, pomoćnik ministra prosvete i predsednik Republičke izborne komisije.
Đaci koji se upisuju u umetničke škole (muzičke, baletske i umetničke škole likovne oblasti) polažu prijemni ispit. Prijemni ispit polažu i učenici koji upisuju specijalizovane škole (filološke i matematičke gimnazije, kao i odeljenja gimnazija za učenike s posebnim sposobnostima za fiziku). Polaganje prijemnog ispita u ovim školama biće organizovano od 31. maja do 7. juna.
– Analiza prošlogodišnjeg upisa pokazuje da su najatraktivnija ogledna odeljenja, zato će u narednoj školskoj godini u 164 škole u 14 oblasti rada biti realizovano 56 oglednih programa. Dva potpuno nova ogledna profila biće tehničar za lovstvo i ribolovstvo, koji će od septembra biti otvoren u Šumarskoj školi u Kraljevu, a za mašinskog tehničara za reparaturu školovaće se u Čačku, Lazarevcu, Železniku, Nišu i Kragujevcu. Sve ozbiljnije pratimo potrebe tržišta i trudimo se da školujemo kadar u skladu s potrebama regionalnih privreda – naglasio je Radovan Živković, koordinator Republičke upisne komisije, i dodao da je transformacija škola i saradnja s regionalnim privrednim komorama uslovila da u srednjim školama poraste ponuda u oblasti usluga, saobraćaja i turizma, a da istovremeno opadne ponuda profila iz oblasti mašinstva, tekstilstva i hemije.
U godinama koje slede, više mesta otvaraće se za školovanje četvorogodišnjih obrazovnih profila, s obzirom na to da za njima vlada veća potražnja.
Broj mesta u srednjim školama u Srbiji:
Gimnazije 21.000
Stručne četvorogodišnje škole 42.000
Trogodišnje stručne škole 23.000
Filološke gimnazije 528
Matematičke gimnazije 260
Sportske gimnazije 150
Muzičke i baletske škole 1.150
Umetničke škole 629
Nastava na italijanskom jeziku 15
Nastava na francuskom jeziku 15

Kalendar upisnih aktivnosti:
23. i 24. maj – prijavljivanje đaka za polaganje prijemnog ispita
23. i 24. maj – prijavljivanje vanrednih đaka starijih od 17 godina za polaganje prijemnog ispita
31. maj-7. jun – polaganje prijemnog ispita u srednjim školama
9. jun – konačni rezultati prijemnih ispita i upis đaka
3-15. jun – prijavljivanje đaka za polaganje kvalifikacionog ispita
3-15. jun – prijavljivanje vanrednih đaka za upis u srednju školu
18. jun – polaganje kvalifikacionog ispita iz srpskog (maternjeg) jezika
19. jun – polaganje kvalifikacionih ispita iz matematike
21. jun – preliminarni rezultati kvalifikacionog ispita
25. jun – Objavljivanje konačnih rezultata kvalifikacionog ispita
26. i 27. jun – predaja popunjene liste želja s odabranim školama, smerovima gimnazija i obrazovnim profilima
5.-8. jul – raspored i upis đaka po školama
9. jul – predaja popunjene liste želja sa odabranim školama, smerovima gimnazija i obrazovnim profilima – drugi upisni rok
11. jul – raspored i upis đaka po školama – drugi upisni rok

Izvor:Blic