Formiranje tematskih grupa za Akcioni plan

0
SHARE

 Poštovani,
nakon što smo izradili Nacionalnu strategiju za mlade koja je aklamacijom usvojena na završnoj konferenciji u Sava centru  i 31. marta predata ministarstvima na mišljenje, posao nastavljamo  izradom Akcionog plana za sprovođenje Strategije. Akcioni plan sadržaće konkretne aktivnosti, rokove, budžet, nosioce i indikatore za sve specifične ciljeve definisane u Strategiji za mlade. Želimo da okupimo što više mladih iz civilnog društva i stručnog sektora  i zbog toga pozivamo sve zainteresovane da se prijave i učestvuju u volonterskom radu Tematskih grupa.

Biće formirano  ukupno devet tematskih grupa:
1. Tematska grupa za zdravlje
2. Tematska grupa za obrazovanje
3. Tematska grupa za socijalna pitanja
4. Tematska grupa za slobodno vreme
5. Tematska grupa za zapošljavanje
6. Tematska grupa za bezbednost
7. Tematska grupa za aktivno učešće mladih
8. Tematska grupa za životnu sredinu
9. Tematska grupa za izuzetno ispoljavanje i dostignuća mladih

Ukoliko ste zainteresovani da se prijavite molimo vas da popunjen formular pošaljete na e-mail adresu: strategija.komentari@mos.sr.gov.yu   do ponedeljka 5. maja 2008. godine. Poziv se odnosi na sve članove Tematskih grupa koji su do sada aktivno radili na izradi Nacionalne strategije za mlade i koji žele da budu uključeni i u drugoj fazi,  ali i na sve one koji do sada nisu bili članovi Tematskih grupa, a smatraju da svojim znanjem i iskustvom mogu da doprinesu radu Tematskih grupa.

Formular možete da preuzmete ovde.