Prava deteta: Konkurs za najbolju novinarsku priču i fotografiju

0
SHARE

 Prava djeteta: Konkurs za najbolju novinarsku priču i fotografiju
Save the Children Norway SEE, Kancelarija za jugoistočnu Evropu raspisuje konkurs za najbolju objavljenu novinarsku priču i najbolju objavljenu novinsku/online fotografiju koja tretira prava djeteta u BiH. Konkurs je otvoren od 20.02. 2008. do 01.10.2008. Opći uslovi konkursa za najbolju novinarsku priču:

• novinarska priča treba biti objavljena u štampi, odnosno u programu radija/televizije ili na Internetu, treba tematizirati prava djeteta kroz pitanja obrazovanja i/ili nasilja nad njima.

• novinarska priča, osim što naglašava određeni problem u konkretnoj oblasti, treba podići stepen svijesti javnosti,

• novinarska priča treba pružiti smjernice o mogućnostima rješavanja ovog problema.

Tehnički uslovi:

• maksimalno 3 (tri) kartice teksta (5.400 karaktera) za pisane priče,
• maksimalno 3 (tri) minute snimljenog materijala za radijske i televizijske cjeline/priloge.

Opći uslovi konkursa za najbolju fotografiju:

• fotografije trebaju naglasiti obrazovanje i/ili nasilje nad djecom, ali uz strogo poštivanje odredaba Konvencije Ujedinjenih naroda (UN) o pravima djeteta (više o konvenciji UN-a ovdje),
• novinska/online fotografija,
• fotografije trebaju prikazati djecu u njihovom prirodnom životnom okruženju.

Tehnički uvjeti:

• fotografije max. 2MB, max. 480 X 640, odnosno max. 640 X 480,
• fotomontaža nije dozvoljena

Vaše radove, sa osnovnim podacima o Vama kao autoru, pošaljite do 1. oktobra 2008. godine putem pošte na adesu: Derviša Numića 4, 71000 Sarajevo, ili putem e-maila na info@scn-see.ba, uz obaveznu naznaku „ZA KONKURS“.

Od prispjelih radova žiri će nagraditi jednu novinarsku priču (štampa, tv, radio ili internet) i jednu fotografiju. NAPOMENA: Primljene radove ne vraćamo.

Autore najuspješnijih radova očekuju vrijedne nagrade.

03.03.2008