Mladima najpotrebnija praksa

0
SHARE

 Beograd – Usmerenost na tradicionalne medije, velike studijske grupe, loša tehnička opremljenost fakulteta, loša mogućnost za individualno profilisanje studenata, nerazvijen koncept celoživotnog učenja, samo su neki od problema koji nagrizaju studije novinarstva u Srbiji. Kao jedno od rešenja učesnici okruglog stola o studijima novinarstva na fakultetima, koji je održan juče u hotelu M u Beogradu, preporučuju veću raznovrsnost studijskih programa na različitim fakultetima čiji broj raste.

Jovanka Matić iz Instituta društvenih nauka upoznala je učesnike okruglog stola sa istraživanjem "Univerzitetsko obrazovanje novinara u Srbiji", na kojem su bili angažovani Centar za profesionalizaciju medija, Institut društvenih nauka i Fond za otvoreno društvo.
– Novinarstvo se studira na devet fakulteta i tri isturena odeljenja u šest gradova Srbije. Ipak, kvalitet nastave nije poboljšan. Na primer, osim Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, nijedan nema specijalističke studije novinarstva – naglasila je Matić.

Budući da se novinarstvo do pre nekoliko godina izučavalo samo na Fakultetu političkih nauka, kao suštinsku novinu i pomak Matić ističe to što se sada studije novinarstva stavljaju i u neke druge teorijske okvire koji nisu političke prirode. Kada je reč o zastupljenosti različitih kurseva u studijskom programu novinarstva ona kao jedan od osnovnih problema navodi disproporciju između teorijskih, odnosno opšteobrazovnih predmeta i praktičnih kurseva.

Profesor Fakulteta političkih nauka Rade Veljanovski smatra da studijama novinarstva u Srbiji nedostaju "materijalni preduslovi i konsenzus o tome šta želimo od edukacije novinara". Svi učesnici okruglog stola saglasni su s tim da se akcenat s teorijskog mora staviti na praktičan aspekt obrazovanja novinara.

Izvor:Danas