Home [konkursi] Olimpijski likovni konkurs 2008. “Sport i umetnost”

Olimpijski likovni konkurs 2008. “Sport i umetnost”

37
0

 Kao deo proslave Igara 29. Olimpijade u Pekingu 2008, promovišući jedan od osnovnih principa olimpijske filozofije Pjera De Kubertena o spajanju sporta, kulture i obrazovanja, Međunarodni Olimpijski komitet (MOK) i Komisija za kulturu i olimpijsko obrazovanje raspisuju konkurs "Sport i umetnost".

Za realizaciju ovog konkursa na nacionalnom nivou zadužen je Olimpijski komitet Srbije (OKS) preko Komisije za kulturu i olimpijsko obrazovanje OKS.

Pobednici nacionalnog konkursa „Sport i umetnost" predstavljaće OKS na navedenom međunarodnom konkursu, a u skladu sa pravilima ovog takmičenja MOK.

Tekst konkursa i pravila MOK, kao i prijave za konkurs, mogu se naći na sajtu Olimpijskog komiteta Srbije na adresi www.oks.org.yu .

Ovaj konkurs ima za cilj da dodatno razvije svest umetnika, sportista, dece i mladih ljudi, kao i najšire populacije, o neraskidivoj vezi između sporta i umetnosti, odnosno uma, duha i tela.

Dve kategorije umetničkih radova su predmet takmičenja:
Skulptura
Drugi likovni radovi (slike, crteži, grafike, kolaži…)

Tema za sve umetničke radove je "Sport i olimpizam", a umetnička tumačenja su potpuno prepuštena slobodnoj volji umetnika i mogu ići i do krajnje apstrakcije.

IZVOD IZ PRАVILNIKА KONKURSА

TRАJАNJE KONKURSА: Konkurs Olimpijskog komiteta Srbije raspisan je za period od 4. do 19. februara 2008.
Svi radovi sa popunjenim prijavama i adekvatno upakovani moraju da stignu u Olimpijski komitet Srbije zaključno sa 19. februarom 2008. godine do 14 časova.

PRАVO NА UČEŠĆE: Imaju svi umetnici i mladi talentovani ljudi koji su državljani Republike Srbije.

OGRАNIČENJА FORMАTА: Radovi čije su dimenzije veće od navedenih neće biti prihvaćene za učešće na konkursu:
Skulptura: 1.5x1x1m, uključujući ambalažu; ukupna težina ne sme da prelazi 30 kg
Likovni rad: 1.5x1m, uključujući ram

Likovni rad mora biti dostavljen već uramljen.
Za obe kategorije se podrazumeva dostavljanje abstrakta rada.

ŽIRI: Nacionalno priznati umetnici, pedagozi i stručnjaci iz oblasti vizuelnih umetnosti i istorije umetnosti, kao i predstavnici Olimpijskog komiteta Srbije će biti članovi žirija. Imena članova žirija Olimpijski komitet Srbije će objaviti po završetku konkursa.

NAGRADЕ:Poštujući ideju da je najveće takmičenje jednog sportiste, ali i umetnika, a na kraju i čoveka sa samim sobom, kao i negujući ideju o važnosti učestvovanja, Olimpijski komitet Srbije će objaviti oblik, vrednost i sadržinu nacionalnih nagrada 18. februara 2008. godine na sajtu OKS www.oks.org.yu .

Prvoplasirani iz obe kategorije nacionalnog konkursa predstavljaće Srbiju na međunarodnom konkursu „Sport i umetnost" Međunarodnog olimpijskog komiteta i boriti se za jednu od sledećih nagrada u svakoj od dve kategorije:
Prva nagrada – US$ 30.000 i diploma
Druga nagrada- US$ 20.000 i diploma
Treća nagrada- US$ 10.000 i diploma
5 učesnika rangiranih iza tri prvoplasirana će dobiti diplomu

VAŽNA NAPOMЕNA:
Nijedan rad koji pripada muzeju ili privatnoj kolekciji ne može biti prijavljen za učešće na Konkursu. Na radove koji su prijavljeni na Konkurs, treća lica ne smeju polagati nikakva prava. Organizator Konkursa neće biti odgovoran prema bilo kom trećem licu u slučaju kršenja ovog Pravila.

Po tri prvoplasirana rada iz obe kategorije postaju vlasništvo OKS-a.
OKS zadržava sva prava umnožavanja i reprodukcije za sve radove prijavljene na Konkurs.

Radovi koji osvoje jednu od prve tri nagrade na međunarodnom konkursu postaju vlasništvo MOK-a koji zadržava i sva prava umnožavanja i reprodukcije za sve radove prijavljene na Konkurs.

Za sva dodatna obaveštenja možete se javiti Olimpijskom komitetu Srbije, sekretaru Komisije za kulturu i olimpijsko obrazovanje Jeleni Janković-Lasković na telefon 011/3671-574 ili 011/3671-575 ili e-poštom na adresu office@oks.org.yu .