Home [konkursi] Evropska godina mladih: poziv za peer-to-peer program

Evropska godina mladih: poziv za peer-to-peer program

199
0

U želji da se razvije dijalog sa mladima i osnaži njihovo aktivno učešće u društvu, Evropska
komisija je proglasila 2022. godinu godinom mladih, ujedno osnažujući perspektive za
budućnost nakon pandemije.


Desk Kreativna Evropa Srbija organizuje poziv za prijavu peer-to-peer programa namenjenog
mladima.


Cilj poziva
Cilj poziva je da mladima omogućimo priliku da stiču nova znanja i veštine iz oblasti kulture,
podele svoje vizije, upoznaju nove ljude i učestvuju u peer-to-peer aktivnostima.


Teme poziva
Potrebno je da se predloženi program tiče jedne od sledećih tema:
– medijska pismenost u digitalnom okruženju;
– društvena inkluzija i ravnopravnost;
– klimatske promene i eko-održivi životni stilovi;
– solidarne prakse mladih;
– mladi i kultura.


Poziv je otvoren za mlade od 16 do 25 godina, koji žele da realizuju radionicu, predavanje,
prezentaciju ili bilo koju drugu vrstu aktivnosti kojom će preneti svoja znanja ili veštine
vršnjacima sličnih interesovanja – koje će im koristiti u ostvarivanju vrednih profesionalnih
poznanstva, kao i u razvoju novih inicijativa i projekata.


Kako se prijaviti?
Prijave poslati do 5. novembra 2022. godine na adresu kreativnaevropa@kultura.gov.rs, tako
da sadrže:
1) Ime predavača ili imena članova tima predavača s kratkim biografijama i kontaktima (onlajn
platforme, blog, sajt itd.);
2) Format događaja (predavanje, prezentacija, radionica i slično);
3) Naziv događaja i temu s kratkim opisom;
4) Konkretna znanja i veštine koje će polaznici steći;
5) Trajanje radionice;
6) Očekivani broj učesnika (i da li je potrebno da imaju neka predznanja);
7) Popis neophodne opreme za realizaciju programa;
8) Podaci kontakt osobe (ime i prezime, mejl, broj telefona).

Uslovi poziva
Na poziv se mogu prijaviti pojedinci ili organizacije. Desk Kreativna Evropa Srbija će
obezbediti tehničku i logističku pomoć u realizaciji programa.
Kriterijumi za izbor programa
Osnovni kriterijumi selekcije učesnika programa je kvalitet predloga programa. Kvalitet
predloga programa meri se u odnosu na: usklađenost sa temama poziva i inovativnost
predložene ideje.

Tim Deska Kreativna Evropa Srbija će evaluirati prijave i odabrati do 3 predloga. Informacija
o prihvaćenim predlozima biće objavljena do 10. novembra 2022. godine.