Tražimo koordinatora ili koordinatorku projekata – Centar E8

0
SHARE
Centar E8 je omladinska organizacija usmerena na rad sa mladim ljudima širom Srbije. Inovativnim kampanjama, upotrebom društvenih mreža i raznovrsnim metodologijama rada edukujemo mlade na teme zdravi stilovi života, rodna ravnopravnost, prevencija nasilja i značaj aktiviranja u društvu. Naš tim čine mladi eksperti i ekspertkinje u procesima zagovaranja i lobiranja u oblasti omladinske politike, edukaciji, organizaciji kampanja od javnog značaja koji aktivno rade na polju ljudskih prava u Srbiji.

 

KONKURS ZA KOORDINATORA ILI KOORDINATORKU PROJEKATA

 

 Šta ćeš raditi kod nas u timu? 

– Upravljanje projektnim ciklusom
– Priprema i koordinacija realizovanja edukativnih radionica za mlade
– Redovna komunikacija i koordinacija sa timom i saradnicima/ama (edukatori/ke, predstavnici/e škola, stručni saradnici/e, partnerske organizacije… )
– Rad na administrativnim, finansijskim, tehničkim, logističkim, programskim i organizacionim poslovima u sklopu odobrenih projekata
– Osmišljavanje, priprema i organizovanje aktivnosti/događaja u saradnji sa timom (konferencije, javne akcije, tribine…)
– Praćenje realizacije programa, monitoring i izveštavanje
– Učešće u razvoju programa/projekata Centra E8
– Pripremanje predloga projekata za apliciranje kod domaćih i stranih donatora i sponzora
– Uređivanje sajtova E8 i ažuriranje podataka u vezi sa projektima koji se realizuju
– Predstavljanje Centra E8 i programa na različitim događajima (konferencije, tribine, obuke, mediji)

 Šta trebaš da doneseš sa sobom u E8? 

– Iskustvo u radu sa mladima, poželjno iskustvo u vođenju edukacija/radionica/treninga
– Organizacione veštine
– Komunikacijske veštine i poslovna korespondencija
– Odgovornost, predanost i preciznost u radu
– Iskustvo u pisanju predloga projekata
– Znanje engleskog jezika (pismeno i usmeno)
– Napredno poznavanje rada na računaru, Microsoft office (Word, Excel, Power point), društvene mreže i Internet

 

 Ukoliko verujete da ispunjavate uslove, ohrabrujemo Vas da pošaljete vaš CV (maksimum dve strane) i motivaciono pismo (maksimum jedna strana) na centar@e8.org.rs najkasnije do 20. februara 2019.  

 

Sa uspešnim/uspešnom kandidatom/kandidatkinjom zasniva se ugovor o radu (puno radno vreme) sa probnim periodom od tri meseca koji se produžava u zavisnosti od performansa zaposlenog/zaposlene.

O rezultatima konkursa obavestićemo kandidate i kandidatkinje koji uđu u uži izbor i oni će biti pozvani na razgovor.