Adaptacija i mitigacija u borbi protiv klimatskih promjena

0
SHARE

gyp.jpgŠpanska agencija za međunarodnu saradnju i Španski ured za klimatske promjene Ministarstva za okoliš Kraljevine Španije u periodu od 23 do 25. oktobra 2007. u Tangeru (Maroko) organiziraju Napredni seminar Programa Azahar na temu
Adaptacija i mitigacija u borbi protiv klimatskih promjena: uloga tehnologija

Aplicirati mogu uposlenici javne uprave stručni u oblastima klimatskih promjena, okoliša i energije, ili osoblje uposleno u javnoj upravi nadležno za izradu planova u pomenutim oblastima. Uz ispunjen aplikacijski formular [DOWNLOAD], kandidati prilažu detaljnu biografiju, u kojoj navode, prilažući potrebne dokaze, svoje stručne kvalifikacije, profesionalno iskustvo, ostvarene profesionalne aktivnosti, poznavanje stranih jezika i razlog koji ih je motivirao da se prijave za učešće u seminaru.

 

Organizator za učesnike seminara pokriva troškove povratne karte, putničkog osiguranja, noćenja i obroka, te lokalnog transporta za potrebe seminara [BROŠURA – DOWNLOAD]. Organizator će također obezbijediti simultani prijevod seminara na engleski, francuski i španski jezik.

Kandidati kojima je potrebna viza za Maroko dužni su istu sami obezbijediti.

Napomena: Zanemariti datum održavanja seminara naveden u brošuri, budući da je isti promijenjen (seminar je u periodu 23. do 25. oktobra 2007. godine).