Otvoren poziv studentima Univerziteta u Beogradu za obavljanje stručne prakse u kompaniji Telekom Srbija

0
SHARE

Obaveštavamo vas da je kompanija Telekom Srbija otvorila poziv za obavljanjeobavezne stručne prakse za studente Univerziteta u Beogradu tokom 2018.godine.Obavezna stručna praksa se obavlja u periodu do kraja ove godine, premaprogramu koji definišu fakulteti uz mentorsko praćenje u različitimdirekcijama u okviru kompanije Telekom Srbija.

Za svakog studenta na praksibiće obezbeđena mentorska podrška. Predviđeno je da obavezna stručna praksabude organizovana za najviše 80 studenata završnih godina prvog stepenastudija, koji imaju prosek studija iznad 8,00 i obrazovnog profila:telekomunikacije, računarska tehnika, informatika, informacioni sistemi iposlovna analitika.

Predviđeno trajanje prakse je do mesec dana, a početak prakse biće definisanu dogovoru mentora i studenta.Realizacija obavezne stručne prakse će se, na osnovu potpisanog Ugovora osaradnji između kompanije Telekom Srbija i Univerziteta u Beogradu obavitipreko Univerzitetskog centra za razvoj karijere i savetovanje studenata.

Prijavljivanje studenata obavljaće se preko portala Studentskapraksa.com http://www.studentskapraksa.com/prakse/  do 16.marta 2018.godine.