Nacionalni poziv 2018. za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte

0
SHARE
Fondacija Tempus objavljuje Nacionalni poziv za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2018. godinu, u okviru pripremnih mera za punopravno učešće Srbije u programu Erazmus+.
Nacionalni poziv za podnošenje prijava za Erazmus + projekte za 2018. godinu, odnosi se isključivo na sledećih devet vrsta projekata za koje mogu konkurisati institucije i organizacije iz Srbije:

  • KA1 Mobilnost za škole
  • KA1 Mobilnost u oblasti stručnog obrazovanja i obuka
  • KA1 Mobilnost u oblasti obrazovanja odraslih

Prijave za KA1 projekte mobilnosti za škole, stručno obrazovanje i obuke i obrazovanje odraslih se podnose Fondaciji Tempus do 1. februara 2018. godine do 12 časova (podne) po srednjeevropskom vremenu (GMT+1).

  • KA1 Mobilnost mladih i omladinskih radnika

Prijave za KA1 projekte mobilnosti mladih i omladinskih radnika se podnose Fondaciji Tempus do 15. februara 2018. godine do 12 časova (podne) po srednjeevropskom vremenu (GMT+1).

  • KA2 Strateška partnerstva za škole i opšte obrazovanje
  • KA2 Strateška partnerstva u oblasti stručnog obrazovanja i obuka
  • KA2 Strateška partnerstva za visoko obrazovanje
  • KA2 Strateška partnerstva za obrazovanje odraslih

Prijave za projekte KA2 strateških partnerstava u oblasti opšteg obrazovanja, stručnog obrazovanja i obuka, visokog obrazovanja i obrazovanja odraslih se podnose Fondaciji Tempus do 21. marta 2018. godine do 12 časova (podne) po srednjeevropskom vremenu (GMT+1).

  • KA2 Strateška partnerstva za oblast mladih

Prijave za projekte strateških partnerstava u oblasti mladih se podnose Fondaciji Tempus do 26. aprila 2018. godine do 12 časova (podne) po srednjeevropskom vremenu. (GMT+1).
Druge vrste Erazmus + projekata u kojima mogu da učestvuju institucije i organizacije iz Srbije kao i rokovi za podnošenje takvih prijava utvrđene su Opštim pozivom za Erazmus+ projekte za 2018. godinu.
Projekti Evropskog volonterskog servisa (EVS) u programu Erazmus+ se od sada organizuju kao Volonterski projekti. Uslovi za učešće, način pripreme, sprovođenja i evaluacije angažovanja volontera, kao i preduslovi i proces akreditacije za ove projekte ostaju nepromenjeni.