Home [konkursi] Konkurs za izradu logo-a VETŠ

Konkurs za izradu logo-a VETŠ

116
0

japanska_anim.jpgPredmet konkursa je grafičko rešenje logo-a Škole bez slovnih znakova (u smislu skraćenog ili punog naziva Škole). Razmatraće se rešenja u vidu elaborata sa sledećim elementima:
– bojeni logo u dvodimenzionalnom prikazu u veličinama stranica oko 10cm, 5cm i 1cm,

– dvodimenzionalni crno beli logo u navedenim veličinama,
– po želji autori mogu dostaviti i trodimenzionalni prikaz.

Uz grafičko rešenje logo-a elaborat treba da sadrži i tekstualni opis u smislu tradicionalističkih, simbolističkih i ostalih elemenata inspiracije i realizacije.

Zainteresovani mogu dobiti opšte informacije o Školi na sajtu: www.vets.edu.yu

Prijem radova je od 03.09.2007 do 10.09.2007 godine.

Rešenja se predaju pod šifrom. Šifrom se označava elaborat i dodatni, manji, zatvoreni koverat koji treba da sadrži podatke o autoru (ime i prezime, adresu, broj telefona, e-mail autora).

Rešenja se dostavljaju sa naznakom “ZA KONKURS “na sledeću adresu:
Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija
Vojvode Stepe 283
11 000 Beograd

Nagrada za usvojeno rešenje je 40 000 dinara.
Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Škole do 01.10.2007 godine.
Autori mogu preuzeti svoje elaborate na prijavnici Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija uz ličnu kartu od 02.10.2007 do 09.10.2007 godine.

Rok za konkurisanje : 01.10.2007.

www.vets.edu.yu