Home [konkursi] Poziv za za dostavljanje predloga projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog...

Poziv za za dostavljanje predloga projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora u Gradu Beogradu koji će se sufinansirati i realizovati u periodu od 1. aprila do 31.maja 2016. godine

55
0

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA, Sekretarijat za sport i omladinu, Kraljice Marije 1 upućuje POZIV ZA DOSTAVLjANjE PREDLOGA PROJEKATA
OD JAVNOG INTERESA U OBLASTIMA OMLADINSKOG SEKTORA U GRADU BEOGRADU KOJI ĆE SE SUFINANSIRATI I REALIZOVATI U PERIODU OD 1. APRILA DO 31.MAJA 2016. GODINE

 

Predmet ovog konkursa su projekti od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora koji bi se realizovali od 1. aprila do 31. maja 2016. godine.
Predlozi projekata koji su predmet ovog javnog poziva su:
– projekti rada sa talentovanim mladima;
– projekti rada sa mladima iz marginalizovanih grupa i disfunkcionalnih porodica;
– projekti iz oblasti nauke;
– projekti iz oblasti kulture;
– projekti iz oblasti umetnosti;
– projekti obuke tradicionalnim veštinama starih zanata.
Prednost imaju projekti predviđeni za rad sa mladima uzrasta od 15 do 19 godina.
Obavezni uslovi:
 A) da svi kandidovani projekti budu besplatni za korisnike;
 B) da se projekat realizuje (direktan rad sa korisnicima) tokom aprila i maja 2016. godine (a nakon dana potpisivanja ugovora) i to u trajanju od najmanje osam časova tokom svakog od ta dva meseca, odnosno ukupno najmanje 16 časova u toku pomenutog perioda.
Projekti kojima je prethodno, po osnovu konkursa za dostavljanje projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora u gradu Beogradu koji će se sufinansirati i realizovati u 2016. godini već odobreno sufinansiranje, ne mogu biti predmet prijave po osnovu ovog poziva.
Poziv se upućuje predlagačima koji imaju registrovano sedište na teritoriji grada Beograda i to:
– udruženjima mladih, udruženjima za mlade i njihovim savezima, ustanovama, naučnoistraživačkim institutima i drugim pravnim licima.
Potrebna dokumentacija
(Uputstvo sa propisanim uslovima koje predlagač treba da ispuni za organizovanje projekta i Obrazac koji je sastavni deo predloga projekta) preuzima se sa zvaničnog internet-sajta Grada Beograda: www.beograd.rs
Dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona: 7157-430, 7157-505 ili u Sekretarijatu za sport i omladinu, Kraljice Marije 1/HI (kancelarija 1106) svakog radnog dana od 9 do 12 časova.
Rok za podnošenje predloga je 8. mart 2016. godine.

  Uputstvo
  Obrazac