Home [akcija] GG dijalog – Umetnik iz dobrih razloga

GG dijalog – Umetnik iz dobrih razloga

53
0

Gradska Gerila vas poziva na poslednji ovogodišnji GG dijalog zajedno sa predstavnicama organizacije Liceulice, sa kojima ćemo razgovarati o vezi između dizajna i društvenog aktivizma, a posebno o njihovom programu „Iz dobrih razloga“.

 

Umetnost ima moć da brzo dopre do emocija, izazove zanos i sugeriše spektar mogućnosti. Mogu li se ove „moći“ usmeriti i ka nekim društveno korisnim ciljevima? Za Sanju Polovinu i Nikoletu Kosovac odgovor je da. One smatraju da je zadatak umetnosti i kulture da oblikuje i reflektuje one teme koje društvo izbegava ili potiskuje. Svako ko poseduje znanje i sredstva za javni uticaj ima priliku i obavezu da ih koristi za opšte dobro, a posebno u korist društvenog napretka. To je zapravo prostor za aktivizam u kulturi i umetnosti. Njih dve će nam objasniti kako i zašto Liceulice to radi i na koji način mi ostali možemo da se priključimo.

Program „Iz dobrih razloga“ pokrenula je organizacija Liceulice sa ciljem da se kroz saradnju kreativnih pojedinaca, institucija, nevladinog sektora i medija kreira jedinstveni prostor za edukaciju i širenje svesti o društvenim problemima kroz različite vidove komunikacije.

Magazin „Liceulice“ izlazi jednom u dva meseca. Po ugledu na ulične novine na Zapadu – „street paper“ – prodaju ga najmarginalizovanijii članovi društva. Liceulice košta 150 dinara, a polovina ostvarenih prihoda od prodaje ostaje prodavcima, dok se preostala sredstva koriste za razvoj projekta, dodatni rad na integraciji prodavaca i druge inkluzivne programe. Magazin se distribuira kroz posebno osposobljenu i organizovanu mrežu prodavaca u Beogradu, a uskoro i širom čitave Srbije. https://www.facebook.com/LICEULICE/?fref=ts
___________________________

„GG dijalozi“ predstavljaju ciklus interaktivnih razgovora iz raznovrsnih oblasti. Održavaju se u prostorijama Gradske Gerile i Urban Incubatora, u ulici Kraljevića Marka 8, u vidu predavanja, književnih večeri, filmskih projekcija, umetničkih performansa, kao i različitih oblika diskusije. Sam dijalog se odvija kroz aktivnu razmenu domaćina i gosta, sa ciljem edukacije, podizanja svesti o značaju neformalnog obrazovanja, deljenja iskustava i znanja, kao i razvijanja kritičkog mišljenja među mladima.

GG dijalozi se održavaju dva do četiri puta mesečno, u okviru programskih aktivnosti Gradske Gerile, u saradnji sa Goethe-Institutom i uz podršku Doma omladine.