Home [treninzi] Ponovljen konkurs za licenciranje organizacija za sprovođenje obuke za omladinske lidere/ke

Ponovljen konkurs za licenciranje organizacija za sprovođenje obuke za omladinske lidere/ke

52
0

Upravni odbor NAPOR doneo je odluku da se “Konkurs za licenciranje organizacija članica za sprovođenje obuke za omladinske lidere/ke” poništi iz razloga malog broja i nedovoljno kvalitetnih podnetih prijava koje nisu u skladu sa strategijom i vrednostima NAPORa, zbog kojih se pojavljuju različite nedoumice koje otežavaju donošenje odluke o odabiru organizacija. Iz ovog razloga Konkurs se ponavlja uz dodatne kriterijume za organizacije koje žele da budu licencirane.

Novi konkurs nastoji da osigura veću uključenost trenera/kinja i mentora/ki koji su aktivni članovi/ce akreditovanih organizacija članica NAPOR u sprovođenje obuke za omladinske lidere/ke, kroz jasnije kriterijume za prijavljene pojedince/ke i organizacije.

Više informacija o možete naći u Tekstu konkursa, a obrasci za prijavu nalaze se na sledećim linkovima:

Obrazac A – Prijava organizacije članice

Obrazac B – Biografije predloženih trenera/kinja

Obrazac V – Biografije predloženih mentora/ki 

Rok za prijavu organizacija za licenciranje za sprovođenje 1. modula – Osnove omladinskog rada je 10.12.2015. u 17h, dok je za ostale module 21.12.2015. u 17h. Kontakt osoba za prijavu i dodatne informacije je Ivana Volf, e-mail:  obuka@napor.net, telefon: 063597991.

Obuka za omladinske lidere/ke ima cilj da obuči osobe koje pružaju podršku mladima kroz različite aktivnosti i projekte u zajednici, kreirane na osnovu društvenih, ponašajnih, zdravstvenih, razvojnih i sigurnosnih potreba mladih. Osnovna svrha jeste podsticanje mladih na aktivizam, kvalitetno provođenje slobodnog vremena i informisanje mladih.

Obuku za omladinske lidere/ke NAPOR sprovodi u okviru projekta “Bez muke nema nauke, bez NAPOR-nih koraka kvalitetu pomaka!” koji finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.