Home [njuz] Studentima otvorena vrata srednje Evrope

Studentima otvorena vrata srednje Evrope

27
0

calendar.gifMeđunarodni Višegradski fond, u saradnji s Pokrajinskim sekretarijatom za obrazovanje i kulturu i Univerzitetom u Novom Sadu, finansiraće veći broj kandidata iz Srbije za stipendije i grant programe. To je saopšteno juče, na konferenciji za novinare, posle sastanka Zoltana Jegeša,

 pokrajinskog sekretara za obrazovanje i kulturu, s predstavnicima Fonda i Univerziteta u Novom Sadu. Na konferenciji za novinare, pored Jegeša, učestvovali su i Krištof Foraj, izvršni direktor Fonda, Šandor Pap, ambasador Mađarske u Srbiji i Rene Kubašek, zamenik izvršnog direktora Fonda.

Studenti iz Srbije mogu konkurisati za jednosemestralne ili dvosemestralne stipendije, u okviru takozvanog In-Coming Scholarship programa, na diplomske ili poslediplomske studije na univerzitetima u zemljama Višegradske grupe, a to su Mađarska, Poljska, Češka i Slovačka.
Ovaj fond takođe će finansirati i studente iz ovih zemalja koji žele da neko vreme studiraju u Srbiji. Višegradski fond osnovan je 2001. godine, nakon decenije intenzivne saradnje Mađarske, Poljske, Češke i Slovačke u različitim sektorima.

Sedište Fonda je u Bratislavi, a podržava projekte iz oblasti kulture, obrazovanja, naučnih istraživanja i omladinskih razmena, koje zajednički realizuju institucije u višegradskim zemljama, kao i u partnerskim, pre svega susednim zemljama.
Kako je na konferenciji za novinare rekao izvršni direktor Fonda, Vojvodina je jedan od najbližih regiona zemljama Višegradske četvorke i logično je da se uspostavi tešnja saradnja u civilnom sektoru.
Po njegovim rečima, od osnivanja Fonda finansirano je više od 1.500 projekata i preko 350 stipendista. Za grantove za projekte dosad još nije stigla ni jedna prijava iz Srbije.

Zoltan Jegeš rekao je da je na sastanku dogovoreno i da se obezbede mogućnosti da se od Višegradske grupe dobije pomoć za obrazovanje kadrova na manjinskim jezicima u Vojvodini. On je podsetio da od četiri zemlje Višegradske grupe, dve imaju svoje manjine u Vojvodini – Mađarska i Slovačka.
Po rečima prof. dr Branislava Đurđeva, prorektora za nauku i međunarodnu saradnju na Univerzitetu u Novom Sadu, dvoje studenata UNS dobilo je jednosemestralnu, odnosno dvosemestralnu stipendiju za poslediplomske studije u Segedinu, u narednoj školskoj godini.
Na jesen, u okviru saradnje sa zemljama Višegradske četvorke, na Univerzitet u Novom Sadu doći će jedan student iz Poljske.
– Mislim da je ova saradnja interesantna, pre svega za studente mađarskog i slovačkog jezika – prokomentarisao je za “Dnevnik” prof. dr Đurđev.
– Međutim, nema nikakvih ograničenja za apliciranje. Mogućnost stipendiranja otvorena je za sve studente i sve smerove. Pored ovakvih razmena, zemlje Višegradske grupe finansiraju i najrazličitije univerzitetske projekte – od sastanaka i manifestacija, do dugoročnih naučnih projekata.

Osnovni uslov za apliciranje za ove projekte je da Univerzitet ima bar dva partnera iz zemalja Višegradske grupe. Na sastanku sam pitao da li postoji mogućnost da Višegradska četvorka finansira poslediplomske evropske studije na engleskom, a, sudeći po odgovorima, čini se da ne bi trebalo da bude problema za realizaciju tog projekta.
Posle konferencije za novinare, predstavnici Fonda održali su sastanak s predstavnicima nevladinih organizacija u Vojvodini.

Prijava jednostavna

Stipendija za jedan semestar na nekom od univerziteta u zemljama Višegradske grupe iznosi 2.500 evra.
Sve bliže informacije zainteresovani mogu da pronađu i na veb-sajtu: www.scholarships.visegradfund.org .
Kako je istaknuto na konferenciji za novinare, popunjavanje prijave vrlo je jednostavno, a i odluka o odabranim kandidatima dosta se brzo donosi – dva meseca po isteku roka za prijavu.

Izvor: Dnevnik