Home [konkursi] Poziv za dostavljnje predloga programa, koje će sufinasirati Grad Beograd za vreme...

Poziv za dostavljnje predloga programa, koje će sufinasirati Grad Beograd za vreme zimskog raspusta školske 2015/2016. godine za učenike osnovnih i srednjih škola u Beogradu

42
0

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA, Sekretarijat za sport i omladinu Beograd, Kraljice Marije 1 upućuje POZIV ZA DOSTAVLjANjE PREDLOGA PROGRAMA, KOJE ĆE SUFINANSIRATI GRAD BEOGRAD – SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU ZA VREME TRAJANjA ZIMSKOG RASPUSTA ŠKOLSKE 2015/2016. GODINE ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNjIH ŠKOLA U BEOGRADU

 

Predmet ovog javnog poziva su sportsko-rekreativni programi i programi koji sadrže kreativne aktivnosti koje se realizuju za vreme zimskog raspusta školske 2015/2016. godine, a koji su besplatni za učenike osnovnih i srednjih škola.
Predlozi programa koji su predmet ovog javnog poziva podeljeni su u dve celine:
Celina A (programi sporta):
A.1) Sportski centri
Programi sportsko-rekreativnih aktivnosti (rekreativno plivanje, rekreativno klizanje, sportsko-rekreativni kampovi koji obuhvataju najmanje tri različita sporta i organizovan višečasovni dnevni boravak) koje organizuju sportski centri registrovani kao javno preduzeće, ustanova, druga privredna društva za obavljanje delatnosti u oblasti sporta u periodu od 3. do 10. junara 2016. godine i od 1. do 14. februara 2016. godine.
A.2) Sportski klubovi
Programi sportsko-rekreativnih aktivnosti – škola plivanja (obuka neplivača), koje organizuju sportski klubovi koji su članovi Gradskog granskog sportskog saveza i to u periodu od 1. do 29. februara 2016. godine.
Celina B (programi za omladinu):
Period realizacije – od 1. do 14. februara 2016.
Programi od interesa za mlade završnih razreda beogradskih osnovnih škola i za učenike beogradskih srednjih škola (škole, radionice, predavanja iz različitih oblasti kojima se motiviše ciljna grupa da aktivno i kreativno provodi slobodno vreme, podsticanje informisanosti, promocija zdravih i bezbednih stilova života, veštine starih zanata, promocija solidarnosti i humanosti, promocija kulture i svih oblika umetnosti).

Poziv se upućuje predlagačima koji imaju registrovano sedište na teritoriji grada Beograda i to:
Za programe navedene u celini A (programi sporta):
A.1) Sportski centri registrovani kao javno preduzeće, ustanova, druga privredna društva za obavljanje delatnosti u oblasti sporta.
A.2.) Sportski klubovi koji su članovi Gradskog granskog sportskog saveza i koji obavljaju školu plivanja u sportskim centrima kojima je osnivač Grad Beograd, gradska opština ili Republika Srbija.
Za programe navedene u celini B (programi za omladinu):
1.Udruženja za mlade, udruženja mladih, ustanove i ostale neprofitne institucije.

Potrebna dokumentacija (Upustvo koje sadrži propisane uslove koje predlagač treba da ispuni za organizovanje programa i Obrazac koji je sastavni deo predloga programa) preuzima se sa zvaničnog internet-sajta Grada Beograda: www.beograd.rs.

Dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona: 7157-463 i 7157-505 (celina A) i 7157-430 7157-507 i (celina B) ili u Sekretarijatu za sport i omladinu, Kraljice Marije 1/HI (kancelarija 1108 – za celinu A i kancelarija 1107 – za celinu B) svakog radnog dana od 10 do 12 časova.

Rok za podnošenje predloga je 3. novembar 2015. godine.

  Uputstvo
  Obrazac prijave – celina A (sport)
  Obrazac prijave – celina B (omladina)