Home [konkursi] Poziv za edukativni program “Aktivacijom do zaposlenja”

Poziv za edukativni program “Aktivacijom do zaposlenja”

81
0

Udruženje Forum mladih sa invaliditetom organizuje edukativni program za mlade osobe sa invaliditetom, koji omogućava unapređivanje znanja i veština, kao i jačanje kompetencija na tržištu rada.

Poziv je otvoren za osobe sa invaliditetom uzrasta do 30 godina, koji imaju prebivalište u nekom od navedenih okruga u Srbiji: Nišavski, Pirotski, Jablanički, Toplički, Rasinski ili Zaječarski.

 

O PROGRAMU

Program će biti edukativno-radioničarskog karaktera, gde će predavači na određene teme biti predstavnici poslovnog sektora.

Mesto održavanja programa: Grad Niš

Vreme realizacije: 21-25. septembar 2015. (ponedeljak-petak). Radionice su celodnevne (od 09:30h do 17:30h).

Teme programa:

 • HR radionice (pisanje CV-a, priprema za intervju za posao, strategija traženja posla)
 • Veštine komunikacije
 • Asertivna komunikacija
 • Veštine prezentacije
 • Veština prodaje i odnos prema korisnicima
 • Osnove lične efikasnosti
 • Donošenje odluka
 • Upravljanje vremenom
 • Rešavanje problema i upravljanje stresom
 • Timski rad
 • Kancelarijsko poslovanje

(*moguće su izmene u postavljenim temama)

Učešće na obuci je besplatno. Forum mladih sa invaliditetom snosi sve troškove obuke: radnog materijala, zakupa sale i sl, kao i smeštaja i prevoza (za učesnike van Niša) i ishrane (za sve učesnike) tokom trajanja obuke.

KAKO SE PRIJAVITI?

Da biste se prijavili za učešće u programu potrebno je popuniti Prijavni formular.

Rok za podnošenje prijava je 01. septembar 2015.

Prijave poslate nakon isteka roka neće biti uzete u razmatranje.

Prijavni formular se šalje na e-mail adresu: office@fmi.rs .    

Na osnovu primljenih prijavnih formulara, biće odabrano ukupno 15 učesnika. Rezultati selekcije biće javljeni samo primljenim učesnicima, najkasnije do 08. septembra 2015.

Za sve dodatne informacije o programu možete se obratiti Forumu mladih sa invaliditetom putem telefona 011 32 20 632 (od 09:00h do 17:00h) ili putem mail-a office@fmi.rs .

Aktivnost se realizuje u okviru projekta „Aktivacijom do inkluzije u zapošlјavanju”, koji sprovodi Forum mladih sa invaliditetom. Projekat finansira Ministarstvo omladine i sporta.