Praksa u uredništvu Instituta za pravo i finansije

0
SHARE

Institut za pravo i finansije poziva diplomce i studente završnih i master godina prava i ekonomije koji žele da steknu iskustvo na uredničkim poslovima u okviru Instituta da se prijave na program prakse.
Konkurs je otvoren 12. avgusta 2015. godine i dostupan je za studente svih univerziteta u Srbiji.

Dostupne pozicije:
– Koordinator uredništva za pravo (1 izvršilac)
– Koordinator uredništva za finansije (1 izvršilac)
– Urednik za pravo (2 izvršioca)
– Urednik za finansije (2 izvršioca)
– Urednik za informisanje (2 izvršioca)
– Saradnik za opšte poslove (2 izvršioca)

Trajanje prakse: 6 meseci u uredništvu, odnosno 3 meseca na poziciji saradnika za opšte poslove
U periodu obavljanja prakse, praktikanti u uredništvu će imati prilike da prođu obuke u cilju sticanja veština koje su im potrebne za rad u Institutu, kao i sticanja pregovaračkih veština, veština poslovne komunikacije i druge obuke koje će im koristiti u profesionalnoj karijeri.
Takođe, urednici će zajedno sa glavnim i odgovornim urednikom imati zadatak da vrše selekciju stručnih radova koji će biti objavljeni u onlajn publikaciji Instituta i pružaju pomoć dopisnicima u pogledu odabira tema i izrade samih radova. Pored toga, urednicima će se pružiti prilika da sarađuju sa eminentnim stručnjacima iz oblasti prava i finansija.
Saradnici za opšte poslove će raditi u prostorijama Instituta, ne više od 3 dana nedeljno, na poslovima i konkretnim projektima i aktivnostima Instituta.
Prilikom selekcije praktikanta za određenu oblast istraživanja Institut za pravo i finansije će voditi računa o interesovanjima kandidata.
Po uspešnom završetku prakse praktikanti će dobiti sertifikat.

Opšti uslovi konkursa:
– Diplomac, student četvrte godine, apsolvent ili student master studija pravnog odnosno ekonomskog fakulteta za poziciju urednika, odnosno koordinatora ili
– Student druge, treće ili četvrte godine osnovnih studija, apsolvent ili student master studija fakulteta društvenih nauka, za poziciju saradnika za opšte poslove (sa trenutnim prebivalištem u Beogradu)
– Odlične komunikacijske veštine
– Odgovornost i preciznost u radu
– Kompjuterska pismenost
– Jaka motivisanost

Od urednika se očekuje da:
– Vrši odabir tema i pruži pomoć dopisnicima prilikom pisanja i objavljivanja radova
– Odgovara za kvalitet i sadržinu selektovanih radova iz oblasti za koju je zadužen
– Aktivno učestvuje u aktivnostima IPF-a
– Ispunjava svoje obaveze u dogovorenim rokovima

Zainteresovani kandidati treba da pošalju CV i motivaciono pismo (do 200 reči) do 12.9.2015, na mail praksa@ipf.rs sa oznakom KONKURS ZA PRAKSU U UREDNIŠTVU.

NAPOMENA: Angažovanje koordinatora je isključivo na volonterskoj osnovi, Institut za pravo i finansije ne obezbeđuje platu ili druge vidove prihoda. Uslovi angažovanja i beneficije će biti naknadno ugovoreni sa izabranim kandidatom. Prijave koje nisu kompletne ili nisu dostavljene u predviđenom roku, neće biti uzete u razmatranje. Kandidati koji prođu u uži krug biće obavešteni do 20.09.2015. Za dodatne informacije posetite sajt www.ipf.rs/praksa ili nas kontaktirajte na mail praksa@ipf.rs.

OBAVEŠTENJE: Institut za pravo i finansije će u septembru raspisati i konkurs za nagradni esej na temu “Moja ideja – moj biznis”, a nagrade će biti stipendije u vrednosti od 5.000 evra za studiranje na Fakultetu za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, strateškom partneru Instituta.