Uz diplomu i dodatak

0

rektorat.jpgStudenti u Srbiji će ubuduće, uz diplomu dobijati i takozvani – dodatak, kako nalažu principi Bolonjske deklaracije. Ovaj dokument predstavlja ličnu kartu studenta i sadrži sve bitne podatke o njegovom školovanju. Prema rečima prof. dr Živoslava Tešića, dekana Hemijskog fakulteta u Beogradu…

 izdavanje dodataka diplomi biće od posebnog značaja studentima koji školovanje žele da nastave u inostranstvu. Takođe, ova javna isprava može biti i dobra preporuka prilikom zapošljavanja.
– Dodatak diplome sastoji se iz tri dela – objašnjava Tešić.
– Prva strana sadrži generalije studenta od imena i prezimena, datuma rođenja, koju školu je završio, šta je studirao.
U drugom delu nalazi se spisak svih predmeta koje je student položio, ocene koje je dobio i ime profesora kod koga je polagao, fond časova koje je odslušao, podaci o seminarskim radovima. Treći deo namenjen je detaljima o diplomskom radu, a sadrži i stepen stručne spreme, kao i poslove koje diplomac može da radi.

Naš sagovornik objašnjava da je svakom poslodavcu ili stranoj visokoškolskoj ustanovi veoma bitno da vidi šta je sve student učio, sa kojeg fakulteta dolazi i kod kojih profesora je polagao.
Iako je jedan od principa Bolonjske deklaracije i mobilnost studenata, akademci iz Srbije će još malo sačekati da bi, recimo, jedan semestar ili godinu mogli da pohađaju na nekom od univerziteta u Evropi.
– Za sada, to je samo fraza – smatra Tešić.
– Neophodno je prvo da se uradi akreditacija fakulteta, a ako se želi saradnja sa Evropom, neophodno je da bar tri studijska programa neke visokoškolske ustanove imaju veliku sličnost sa nekim srodnim fakultetom.
Takođe, potrebno je da i država potpiše međudržavne ugovore sa tim zemljama kako bi mogi da se razmenjuju studenti i nastavnici.

Kako bi akreditacija fakulteta trebalo da se završi do sredine 2009. godine, tek posle toga naši akademci mogu se nadati da će jednu školsku godinu provesti u Beču, Hamburgu, Rimu ili nekom drugom univerzitetu u Evropi.

Izvor: Večernje novosti

 

Previous articleOcean’s Thirteen – Igra se nastavlja
Next articleFijasko Zaječarske gitarijade (a nije bilo ni špriceva)