Home [konkursi] Javni konkurs za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog...

Javni konkurs za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora – Javni konkurs za informisanje i podizanje kapaciteta mladih za aktivnije učešće u EU programu ERAZMUS+ u Republici Srbiji

44
0

Ministarstvo omladine i sporta u skladu sa Zakonom o mladima („Službeni glasnik RS”, broj 50/11), Pravilnikom o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora („Službeni glasnik RS”, br. 8/12 i 11/13) i Planom izvršenja Ministarstva omladine i sporta za 2015. godinu,

 

raspisuje

JAVNI KONKURS

ZA PROGRAME I PROJEKTE OD JAVNOG INTERESA U OBLASTIMA

OMLADINSKOG SEKTORA

1. Javni konkurs za informisanje i podizanje kapaciteta mladih za aktivnije učešće u EU programu ERAZMUS+ u Republici Srbiji.

Rok za dostavljanje predloga projekata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Pravo učešća na konkursu :

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koja su registrovana na teritoriji Republike Srbije i koja su upisana u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, broj 1/12) koju vodi Ministarstvo omladine i sporta;

Konkursna dokumentacija:

Konkursna dokumentacija sa Smernicama za podnosioce projekata, kao i Pravilnik o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora („Službeni glasnik RS”, br. 8/12 i 11/13), može se preuzeti lično u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, treći sprat, kancelarija broj 310, ili OVDE.

Za dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona: + 381 11 311 72 96 ili putem elektronske pošte na adresu: konkursi.omladina@mos.gov.rs.