Home [akcija] Nacionalni forum za zelene ideje 2015.

Nacionalni forum za zelene ideje 2015.

47
0

foto coverziU partnerstvu sa Fondom braće Rokfeler i ERSTE Bankom, Trag fondacija će po treći put organizovati godišnji nacionalni Forum za zelene ideje, sa namerom da podstakne pojedince, udruženja i mala preduzeća da razviju inovativne preduzetničke ideje zasnovane na principima održivog razvoja. Cilj nam je da se prepoznaju i podrže ideje sa najvećim potencijalom održivosti tj. ostvarivanja socio-ekonomskog razvojnog uticaja na svoju lokalnu zajednicu, uz očuvanje prirodnih resursa i životne sredine. 

 
Održivost podrazumeva usklađivanje ekonomskog rasta sa interesom životne sredine i društvenim razvojem „sa ljudskim likom“. U uslovima dominacije velikih tržišno-dominantnih korporativnih lanaca, izazov ekonomske stabilnosti predstavlja pronalaženje novih načina organizovanja uz obavezno uključivanje lokalnih zajednica u kreativno rešavanje ekonomskih, društvenih i problema životne sredine.  Održivi razvoj podrazumeva privredni razvoj zasnovan na optimalnom korišćenju lokalnih resursa, tradicionalnim procesima proizvodnje prilagođenim novom okruženju, negovanju zanata i na stalnom ekološkom unapređenju.
 
Kriterijumi za odabir ideja:
 
Projektna ideja koju prijavljujete na konkurs treba da ravnomerno obuhvati sve elemente održivog razvoja, odnosno da pored finansijske održivosti, ima značajan društveni, ekološki i ekonomski uticaj u zajednici. Ideje ce biti selektovane u skladu sa sledecim kriterijumima:
 

 • Projekat je još uvek u početnoj fazi razvoja;
 • Ideja je jedinstvena i inovativna u odnosu na druge projekte u zajednici;
 • Projekat se, pre svega, oslanja na lokalne reurse, uključujući zapošljavanje lokalnog stanovništva i korišćenje njihovih znanja i veština;
 • Projekat sadrži plan za ekonomsku održivost, tj. nacrt poslovnog plana;
 • Projekat uključuje plan zaštite i unapređenja životne sredine, tj ekološke održivosti;
 • Projekat je zasnovan na odgovarajućim informacijama o lokalnom tržištu, prepoznaje konkurenciju i komparativne prednosti svoje ideje;
 • Projekat podržava obnavljanje lokalne ekonomije i aktivnije povezivanje ljudi sa svojom lokalnom zajednicom;
 • Projekat do trenutka prijavljivanja na konkurs nije dobio bilo kakvu novčanu podršku od strane lokalnih i državnih institucija, lokalnih ili međunarodnih donatora, fondacija, razvojnih agencija i sl.

 
 
Ko može da konkuriše:
 
Na konkurs se mogu prijaviti registrovana udruženja prema Zakonu o udruženjima, zatim registrovana poljoprivredna domaćinstva, mala preduzeća i preduzetnici koji imaju godišnji obrt manji od 10.000 evra, kao i pojedinci.

 
 
Rok za konkurisanje:
 
Konkurs je otvoren od 5. maja i trajaće do 25. maja 2015. godine.

Prijavni formular:

Podnosioci projektnih ideja se na konkurs prijavljuju putem Prijavnog formulara, koji se može preuzeti ovde.
Popunjen prijavni formular potrebno je poslati do 25. maja 2015. godine do 17 časova, elektronskim putem na adresu: zeleneideje@tragfondacija.org

Procedura dodele donacija:
 
Donošenje odluka o tome koje ideje će biti podržane odvija se u dve faze:
 

 • kancelarija Trag fondacije će od svih podnetih prijava, a na osnovu kriterijuma navedenih u Pozivu, odabrati do 12 podnosioca prijava koji će biti pozvani da predstave svoje projektne ideje na Nacionalnom forumu, jednodnevnom događaju koji će biti organizovan u junu u Beogradu.
 • Učesnici Foruma će svoje projekte ideje predstaviti pred Selekcionim odborom sastavljenim od stručnjaka iz oblasti ekonomije, ekologije, biznisa, a prezentacije mogu biti usmene, u formi power point -a ili kratkog filma. Ukupno trajanje prezentacije sa vremenom za pitanja i odgovore je najviše 15 minuta. Selekcioni odbor će odabrati tri najbolje ideje koje će biti nagrađene novčanom nagradom u iznosu od po 5.000 dolara za realizaciju ideja u svojoj lokalnoj zajednici.

 
Fond za nagrade obezbedili su Trag fondacija (uz podršku RBF-a) i ERSTE Banka.
 
Pored nagrade na nacionalnom Forumu, sve tri nagrađene ideje učestvovaće u julu 2015. godine na regionalnom Forumu Fonda braće Rokfeler (RBF) na Kosovu, uz mogućnost da se takmiče za dodatnu nagradu od 10.000 dolara.

U partnerstvu sa Fondom braće Rokfeler i ERSTE Bankom, Trag fondacija će po treći put organizovati godišnji nacionalni Forum za zelene ideje, sa namerom da podstakne pojedince, udruženja i mala preduzeća da razviju inovativne preduzetničke ideje zasnovane na principima održivog razvoja. Cilj nam je da se prepoznaju i podrže ideje sa najvećim potencijalom održivosti tj. ostvarivanja socio-ekonomskog razvojnog uticaja na svoju lokalnu zajednicu, uz očuvanje prirodnih resursa i životne sredine. 
 
Održivost podrazumeva usklađivanje ekonomskog rasta sa interesom životne sredine i društvenim razvojem „sa ljudskim likom“. U uslovima dominacije velikih tržišno-dominantnih korporativnih lanaca, izazov ekonomske stabilnosti predstavlja pronalaženje novih načina organizovanja uz obavezno uključivanje lokalnih zajednica u kreativno rešavanje ekonomskih, društvenih i problema životne sredine.  Održivi razvoj podrazumeva privredni razvoj zasnovan na optimalnom korišćenju lokalnih resursa, tradicionalnim procesima proizvodnje prilagođenim novom okruženju, negovanju zanata i na stalnom ekološkom unapređenju.
 
Kriterijumi za odabir ideja:
 
Projektna ideja koju prijavljujete na konkurs treba da ravnomerno obuhvati sve elemente održivog razvoja, odnosno da pored finansijske održivosti, ima značajan društveni, ekološki i ekonomski uticaj u zajednici. Ideje ce biti selektovane u skladu sa sledecim kriterijumima:
 

 • Projekat je još uvek u početnoj fazi razvoja;
 • Ideja je jedinstvena i inovativna u odnosu na druge projekte u zajednici;
 • Projekat se, pre svega, oslanja na lokalne reurse, uključujući zapošljavanje lokalnog stanovništva i korišćenje njihovih znanja i veština;
 • Projekat sadrži plan za ekonomsku održivost, tj. nacrt poslovnog plana;
 • Projekat uključuje plan zaštite i unapređenja životne sredine, tj ekološke održivosti;
 • Projekat je zasnovan na odgovarajućim informacijama o lokalnom tržištu, prepoznaje konkurenciju i komparativne prednosti svoje ideje;
 • Projekat podržava obnavljanje lokalne ekonomije i aktivnije povezivanje ljudi sa svojom lokalnom zajednicom;
 • Projekat do trenutka prijavljivanja na konkurs nije dobio bilo kakvu novčanu podršku od strane lokalnih i državnih institucija, lokalnih ili međunarodnih donatora, fondacija, razvojnih agencija i sl.

 
 
Ko može da konkuriše:
 
Na konkurs se mogu prijaviti registrovana udruženja prema Zakonu o udruženjima, zatim registrovana poljoprivredna domaćinstva, mala preduzeća i preduzetnici koji imaju godišnji obrt manji od 10.000 evra, kao i pojedinci.

 
 
Rok za konkurisanje:
 
Konkurs je otvoren od 5. maja i trajaće do 25. maja 2015. godine.

Prijavni formular:

Podnosioci projektnih ideja se na konkurs prijavljuju putem Prijavnog formulara, koji se može preuzeti ovde.
Popunjen prijavni formular potrebno je poslati do 25. maja 2015. godine do 17 časova, elektronskim putem na adresu: zeleneideje@tragfondacija.org

Procedura dodele donacija:
 
Donošenje odluka o tome koje ideje će biti podržane odvija se u dve faze:
 

 • kancelarija Trag fondacije će od svih podnetih prijava, a na osnovu kriterijuma navedenih u Pozivu, odabrati do 12 podnosioca prijava koji će biti pozvani da predstave svoje projektne ideje na Nacionalnom forumu, jednodnevnom događaju koji će biti organizovan u junu u Beogradu.
 • Učesnici Foruma će svoje projekte ideje predstaviti pred Selekcionim odborom sastavljenim od stručnjaka iz oblasti ekonomije, ekologije, biznisa, a prezentacije mogu biti usmene, u formi power point -a ili kratkog filma. Ukupno trajanje prezentacije sa vremenom za pitanja i odgovore je najviše 15 minuta. Selekcioni odbor će odabrati tri najbolje ideje koje će biti nagrađene novčanom nagradom u iznosu od po 5.000 dolara za realizaciju ideja u svojoj lokalnoj zajednici.

 
Fond za nagrade obezbedili su Trag fondacija (uz podršku RBF-a) i ERSTE Banka.
 
Pored nagrade na nacionalnom Forumu, sve tri nagrađene ideje učestvovaće u julu 2015. godine na regionalnom Forumu Fonda braće Rokfeler (RBF) na Kosovu, uz mogućnost da se takmiče za dodatnu nagradu od 10.000 dolara.

– See more at: http://www.tragfondacija.org/pages/sr/donacije-za-ocd/nacionalni-forum-za-zelene-ideje.php#sthash.TjnuyQof.dpuf