Home [ volontiranje ] Stručna praksa u Telekomu

Stručna praksa u Telekomu

107
0

jpegtelekomPreduzeće Telekom Srbija raspisalo je konkurs za obavljanje stručne prakse. Studenti Saobračajnog, Fakulteta organizacionih nauka i Elektrotehničkog fakulteta koji u okviru svog nastavnog plana i programa imaju predviđenu obaveznu praksu mogu se prijaviti na ovaj konkurs do 20. marta 2015.

 

Poslodavac/organizacija Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija a.d.
Pozicija Stručna praksa
Broj mesta 80
Lokacija Beograd
Opis

Obavezna stručna praksa prema programu koji definišu obrazovne ustanove uz mentorsko praćenje

Praksa se realizuje u II, III ili IV kvartalu. (Za II kvartal do 10.05.2015./za III kvartal 10.07.2015 / za IV kvartal do 10.10.2015.)

Potrebno je da prilikom prijavljivanja navedete ukoliko imate preferencije u kojem kvartalu biste želeli da obavljate praksu.

Praksa će biti prilagođena nastavnom planu i programu predmeta u okviru kojeg se praksa obavlja.

Uslovi

Studenti završnih godina prvog stepena studija.

Potrebni obrazovni profili: telekomunikacije, računarska tehnika, informatika , informacioni sistemi,programiranje, statistika, kvantitativne finansije, marketing, menadžment

Način prijave

Neophodna dokumenta : Uput sa fakulteta i Biografija studenta sa navedenim  željenim period realizacije stručne prakse i dužinu trajanja prakse koja je predviđena nastavnim planom fakulteta.

Prijave slati mejlom na:

prijava@razvojkarijere.bg.ac.rs

Subject: Stručna praksa u Telekomu

Rok za prijavu 20/03/2015
Trajanje do 4 nedelje, prema nastavnom planu i programu
Mentorska podrška da