Home [konkursi] Nagradni konkurs za najbolje plakate i fotografije

Nagradni konkurs za najbolje plakate i fotografije

68
0

foto2Udruženje Prevent poziva sve zainteresovane sa teritorije Republike Srbije da pošalju svoje radove na nagradni konkurs na jednu od zadatih tema:
-prevencija HIV-a kroz promociju upotrebe kondoma,
-smanjenje diskriminacije prema osobama koje žive sa HIV infekcijom.

Konkurs je otvoren do 15. novembra nakon čega će petočlana komisija odabrati najbolje radove koji će biti izloženi i radove koji će biti nagrađeni.
Izložba će biti održana 1. decembra 2014. godine u okviru pratećeg programa trećeg Pozitivnog koncerta, a tom prilikom biće uručene i nagrade. Biće nagrađeno ukupno tri rada bez obzira na kategoriju kojoj pripadaju.
Konkurs organizuje Udruženje Prevent u okviru projekta “Obeležavanje 1. decembra-Pozitivan koncert” koji je finansijski podržan od strane Gradske uprave za zdravstvo Grada Novog Sada. Nagrade obezbeđuje Udruženje Prevent.
Propozicije:
Radovi se šalju na mail adresu udruzenjeprevent@gmail.com do 15. novembra 2014. godine. Uz rad je potrebno poslati ime i prezime, broj telefona, godište i mesto boravka.
Svaki učesnik/ca može konkurisati sa najviše tri rada pri čemu može konkurisati u obe kategorije. Učešćem na konkursu učesnici/ce autorska prava prenose na Udruženje Prevent bez nadoknade.
U slučaju nedozvoljenog korišćenja tuđih fotografija ili dizajna odgovornost snose učesnici/ce koji su rad poslali.
Članovi/ce Udruženja Prevent nemaju pravo učešća na konkursu.
Kategorija PLAKAT :
– rad poslati kao PDF fajl u A3 formatu
– plakati koje učesnici šalju moraju biti dizajnirani od strane učesnika/ce
Kategorija FOTOGRAFIJA :
– fotografije koje učesnici/ce šalju moraju biti autorske
– format fotografije: JPG, JPEG
– dimenzije fotografije: maksimalna dimenzija duže strane 1920 px, rezolucija 300 dpi, veličina fotografije ne sme prelaziti 5Mb
– fotografija bi u nazivu trebalo da sadrži ime i prezime autora/ke
Nagrade:
I nagrada – Tablet
II nagrada- Digitalni fotoaparat
III nagrada- Flash memorija
Ukoliko nagrađeni učesnik/ca nije iz Novog Sada, Udruženje Prevent nije u mogućnosti da snosi troškove puta, ali će u dogovoru sa nagrađenim/om nagrada biti preuzeta nakon održavanja Pozitivnog koncerta.