Home [konkursi] Program sponzorstava – Erste Banka

Program sponzorstava – Erste Banka

56
0

8009842fErste Banka teži dugoročnim i stabilnim partnerstvima, nastoji da strateški pruža podršku projektima i programima, da bude uključena od samog početka i da pored finansijske pomoći pruži i druge oblike podrške partnerima, poput savetodavne, promotivne i organizacione.

 

Pažljivo pročitajte pravila i uslove konkursa, a ukoliko Vam budu potrebne dodatne informacije, predlažemo da se obratite Službi komunikacija Erste Banke.

Na konkurs za sponzorstva Erste Banke mogu da se prijave:

1. isključivo registrovane organizacije civilnog društva (udruženja građana, društvene organizacije, fondovi i fondacije, omladinske organizacije i sl),

2. institucije (obrazovne institucije, kulturni centri i sl),

3. mediji.

Važna napomena: jedan podnosilac može maksimalno da podnese 3 prijave, ali se po jednom podnosiocu može maksimalno podržati jedan program/projekat.

Osnovni kriterijumi koji se razmatraju su:

1. Oblast kojom se projekat bavi mora biti u skladu sa oblastima koje su prioritet za Banku, a to su:

– kultura i umetnost (projekti i programi koji se bave aktuelnim temama u društvu, kreativne industrije, savremena umetnost, umetnost i inkluzija i sl)

– popularizacija nauke (na inovativan način zanimljiv široj javnosti)

– preduzetništvo (mikropreduzetništvo, socijalno preduzetništvo, strat up).

2. Geografska rasprostranjenost – Banka isključivo podržava projekte koji se realizuju u mestima u kojima posluje (lista gradova u kojima Erste Banka posluje).

3. Vidljivost i promocija podrške Banke – važno je da postoji prostor da se na adekvatan način promoviše partnerstvo, a predlog inicijatora projekta je uvek dobrodošao.

Erste Banka ne sponzoriše:

1. pojedince (u smislu pokrivanja njihovih individualnih troškova putovanja, studija, profesionalnog razvoja, učešća na konferencijama, lečenja i sl);

2. aktivnosti političkih stranaka, organizacija, grupa, kao ni programe koji u sebi sadrže bilo kakvo političko usmerenje;

3. aktivnosti koje se odnose na propovedanje ili zagovaranje određene religije;

4. aktivnosti i programe koji su usmereni na promovisanje nacionalnih grupa;

5. organizacije/grupe koje promovišu i zagovaraju netolerantnost i/ili nasilje, etničku, polnu, rasnu, versku ili bilo koji drugi vid diskriminacije;

6. organizacije/grupe u smislu pružanja isključivo institucionalne podrške, tj pokrivanja samo operativnih troškova,

7. organizacije/grupe u smislu pružanja infrastrukturne podrške, tj pokrivanja troškova renoviranja, građevinskih radova i kupovine opreme.

Maksimalni iznos sponzorstva je milion dinara bruto (sa uračunatim PDV-om).

Konkurs za sponzosrstva se raspisuje jednom godišnje. Raspis konkursa zvanično traje od 1. do 30. novembra za projekte koji se realizuju u narednoj godini. Do kraja januara se donose odluke i izbor programa koji će biti sponzorisani.

Prijave se podnose isključivo onlajn popunjavanjem Prijavnog formulara za sponzorstva u periodu od 1. do 30. novembra do ponoći. Prijave pristigle pre ili nakon navedenog roka, kao i u slobodnim formama se ne uzimaju u razmatranje.

Selekciju prijava radi Služba komunikacija Erste Banke, koja je zadužena za sprovođenje programa ulaganja u zajednicu. Nakon selekcije tima Službe komunikacija preporuka liste programa koji treba da budu sponzorisani se predaje direktoru Službe komunikacija. Finalne odluke za podršku pojedinih projekata odobrava Izvršni odbor Banke na predlog direktora Službe komunikacija.

U slučaju da Vam je sponzorstvo dodeljeno, kontaktiraće Vas neko iz Službe komunikacija i objasniti vam dalju proceduru oko potpisvanja ugovora i prebacivanja odobrenih sredstava.

Važna napomena: U procesu donošenja odluka nije neophodno imati račun u Erste Banci, ali odobrena sponzorska sredstva se isključivo prebacuju na račun otvoren u Erste Banci. Ovo pravilo ne važi samo za budžetske korisnike.

Kontakt za dodatna pitanja i konsultacije:

Služba komunikacija

Erste Bank a.d. Novi Sad

Milutina Milankovića 11b

11070 Novi Beograd

+ 381 (0) 11 201 50 11

sponzorstva@erstebank.rs

Čekamo Vaše predloge…