Home [ volontiranje ] Poziv za učesnike na „Pazarski OZON kamp“ – Novi Pazar, Srbija

Poziv za učesnike na „Pazarski OZON kamp“ – Novi Pazar, Srbija

132
0

ozon-prvi SmallNAZIV KAMPA:  Pazarski OZON kamp , Novi Pazar, Raški okrug

Tip: PSIHOLOŠKA PODRŠKA / EKOLOŠKI / EDUKATIVNI / UMETNIČKI/ TURISTIČKI

Vreme trajanja: 23– 28/08/2014

Broj učesnika:  20 učesnika

Uzrast: 19 – 23 godina

 

Organizatori:

Centar za razvojnu politiku i saradnju, Ministartvo omladine i sporta Republike Srbije, Kancelarija za mlade  Novi Pazar

Lokacija kampa i opis mesta:

Novi Pazar je grad u Raškom okrugu, na reci Raški, u središtu Novopazarskog Polja ili staroga Rasa. Novi Pazar nalazi se na 290 km južno od Beograda, na deonici starog puta koji preko Ibarske magistrale vodi prema Podgorici i Jadranskom moru. Lociran je u zvezdastoj dolini reka Jošanice, Raške, Deževske i Ljudske, na nadmorskoj visini od 496 m. Okružen je visokim planinama Golijom i Rogoznom i Pešterskom visoravni. Kraj je bogat prirodnim resursima. Uz prirodne i ljudske resurse, kao i brojne spomenike kulture, Novi Pazar ima velike potencijale za održiv razvoj – proizvodnju zdrave hrane i razvoj svih vidova turizma.

Među najvažnije kulturnoistorijske spomenike svakako spadaju:

Petrova crkva sagrađena u X veku nad ilirskim kneževskim tumulom i na ostacima poznijeg ranohrišćanskog objekta u obliku rotonde sa upisanim četvorolistom

Manastir Đurđevi stupovi, zadužbina Stefana Nemanje, iz XII vek

Manastir Sopoćani, čiji je osnivač kralj Uroš I, iz XIII veka

Gradska tvrđava sa Kulom motriljom iz XV veka, izgrađena po nalogu osnivača grada Isa-bega Ishakovića

Hamam (kupatilo) iz XV veka, zaostavština Isa-bega Ishakovića, osnivača grada

Altun-alem džamija iz XVI veka, delo čuvenog neimara Muslihudina Abdulganija

Amir-agin han (konak) iz XVII veka

Cilj kampa:

Mladi iz poplavljenih područja obezbeđivanje predaha od svakodnevnice njihovih promenjenih životnih uslova kroz volonterski rad i druženje u prirodi i pripreme za povratak i aktivno učešće u svojim mestima.

Opis posla:

Učesnici će dobiti priliku da kroz edukativne radionice i volontiranje u prirodi, razviju prenosive veštine, te da se upoznaju sa kulturnim i prirodnim bogatsvima grada i njegovog okruženja.

Na prvom delu kampa će se razvijati veštine i znanja (komunikacija, rad u timu, liderstvo, upravljanje resursima, volonterizam), dok u drugom delu kampa učesnici će imati priliku da kroz volonterske  aktivnosti održavanja novih eko-turističkih programa Novog Pazara primene stečena znanja, koja će im pomoći da se vrate u svoje domove emotivno stabilniji, snažniji i sa više znanja da odgovore na izazove koji ih očekuju u poslepoplavnom periodu.

Slobodno vreme:

Učesnici će imati priliku da organizovano posete Novi Pazar i okolinu uz pratnju vodiča. U planu poseta predviđen je obilazak manastirima (Sopoćani, Đurđevi Stupovi), crkvama (Petrova crkva), džamijama (Altun Alem džamija, Lejlek džamija) i drugim kulturno istorijskim znamenitostima (Hamam, Kula motrilja, Bedemi, itd).

Jezik: Srpski

Smeštaj:

u hostelu u centru Novog Pazara. Hostel je potpuno opremljen.

Ishrana će biti organizovana u obližnjem restoranu na pešačkoj zoni.

Prijava na kamp preko ovog linka.