Home [konkursi] KONKURS ZA PRAKTIKANTA ZA KARIJERNO INFORMISANJE I SAVETOVANJE

KONKURS ZA PRAKTIKANTA ZA KARIJERNO INFORMISANJE I SAVETOVANJE

75
0

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu poziva studente završnih godina psihologije, pedagogije ili andragogije koji su zainteresovani za učenje i usavršavanje u oblasti karijernog vođenja i savetovanja da se prijave na konkurs za praktikanta za karijerno informisanje i savetovanje studenata. Programom je predviđena inicijalna obuka za karijerno informisanje i savetovanje, a u prvoj fazi praktikantće raditi pod supervizijom.

 

Aktivnosti i dužnosti

– asistiranje u vođenju karijernog savetovanja studenata Univerziteta u Beogradu (pomoć studentima u procesu aktivnog traženja posla, sastavljanju CV-ja, motivacionog pisma, priprema za intervju za posao, pomoć u istraživanju karijernih mogućnosti, interesovanja, vrednosti, olakšavanje donošenje karijernih odluka, sastavljanje karijernog plana…)

– upućivanje studenata na resurse za istraživanje mogućnosti za usavršavanje, sticanje radnog iskustva, nastavak studija

– prikupljanje informacija i materijala korisnih za informisanje i savetovanje studenata o mogućnostima za sticanje radnog iskustva, usavršavanje, nastavak studija

– asistiranje u vođenjutreninga o pisanju radne biografije, motivacionog pisma, intervjuu za posao

– vođenje evidencije i sastavljanje izveštaja o realizovanim aktivnostima

– unos, obrada, interpretacija rezultata evaluacionih upitnika

– poštovanje principa poverljivostiu radu sa studentima

Uslovi

– student završnih godina ili master studija psihologije, pedagogije ili andragogije Filozofskog fakulteta

– polaznik nekog od psihoterapijskih modaliteta (TA, konstruktivizam, geštalt…) – poželjno za studente psihologije, obavezno za studente pedagogije, andragogije

– razvijene veštine komunikacije, aktivnog slušanja, pružanja podrške, empatije

– motivisanost za rad sa studentima, entuzijazam, pozitivan duh

– razvijen osećaj odgovornosti za savetodavni rad

– osnovno poznavanje SPSS-a

Praksa će trajati 2+3 meseca (jun, jul + septembar, oktobar, novembar) i to 3 dana u nedelji (20 sati nedeljno). Početak prakse je predviđen za 2. jun 2014.

Prijavite se slanjem CV-ja i motivacionog pisma na adresu centar@razvojkarijere.bg.ac.rs sa naznakom u subject-u “Praktikant za karijerno informisanje I savetovanje”, najkasnije do 16. maja 2014.