Home [treninzi] NDI Škola za koordinatore/ke KZM

NDI Škola za koordinatore/ke KZM

184
0

Nacionalni Demokratski Institut (NDI) u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije upućuje poziv koordinatorima i koordinatorkama Kancelarija za mlade u Srbiji, da se prijave na program: NDI Škola za koordinatore/ke KZM“

NDI Srbija u u okviru svog omladinskog programa organizuje poseban program za koordinatore/ke Kancelarija za mlade iz cele Srbije, sa ciljem da pruži sveobuhvatnu obuku onim kordinatorima/kama koji nisu imali priliku da prođu pohađaju slične programe.

Program NDI Škole za koordinatore/ke KZM se sastoji od 5 modula, koji će biti organizovani u periodu od novembra 2013. godine do juna 2014. godine.

Program će okupiti zainteresovane aktere omladinske politike u Srbiji i kroz serije radionica, prezentacija i diskusija, učesnici će imati priliku da dobiju praktična znanja na teme koje su važne za uspešno vođenje Kancelarije za mlade.

PROGRAM NDI Škole za koordinatore/ke KZM:

I modul:
Datum: 7-8. novembar, 2013.
Tema:
Omladinska politika (Ko su akteri omladinske poltike u Srbiji, Važna dokumenta i zakonodavstvo, Uloga KZM, Omladinskog kluba i Saveta za mlade)

II modul:
Datum: 5-6. decembar, 2013.
Tema:
Lokalna samouprava (Važna dokumenta i zakonodavtsvo, Struktura LS, Budžet i finansiranje aktivnosti iz LAP-a)

III modul:
Datum: 20-21. februar, 2014.
Tema:
Servisi (Volonterski servis, Info servis i Karijerno informisanje – prezentacije i dobra praksa, Mentorstvo u razvijanju Info servisa)

IV modul:
Datum: 27-28. mart, 2014.
Tema:
Razvijanje partnerstva (Razvijanje partnerstva sa civilnim sektorom i sa institucijama na teme omladinskog rada i omladinske politike)

V modul:
Datum:
15-16. maj, 2014.
Tema:
Veštine javnog nastupa
(Pripreme za javni nastup, Prenošenje poruke, Intervju i jednominutna izjava, Korišćenje medija u promociji rada KZM)

Dodela diploma:
Datum: 6. jun, 2014.

Prijave na seminar:

Pravo da se prijave na seminar imaju svi koordinatori/ke KZM koji:

Do kraja konkursnog roka pošalju kompletno popunjen prijavni formular, i

Poseduju saglasnost nadležnih da će moći da prisustvuju svim planiranim modulima.

NDI Srbija i Ministarstvo omladine i sporta ovom prilikom posebno ohrabruju sledeće koordinatore/ke da se prijave za učešće u programu:

  • Novoizabrane/novopostavljene koordinatore/ke KZM tokom 2013. godine;

  • Koordinatore/ke koji su izabrani/postavljeni tokom 2012. godine ali nisu imali prilike da pohađaju slične obuke;

  • Koordinatore/ke koju su izabrani/postavljeni pre 2012. godine koji u motivacionom pismu navedu zašto će im učešće u ovom programu konkretno biti od koristi u daljem radu.

NDI Srbija i Ministarstvo oladine i sporta su Vam ovom prilikom unapred najavili datume za sve module koji će se održati u periodu od novembra 2013. do juna 2014. godine. Molimo da se prijave samo oni koordinatori koji unapred mogu da izdvoje vreme za prisustvo na svim modulima programa. >> Skrećemo pažnju da će moduli programa biti organizovani tokom radne nedelje (četvrtkom i petkom).

Sertifikat:

NDI Srbija i Ministarstvo omladine i sporta će nakon uspešno završene obuke dodeliti sertifikat svim učesnicima koji budu prisustvovali programu. O mogućim opravdanim odsustvima sa modula (najviše sa jednog modula), učesnici će se nakandno dogovarati sa organizatorima programa.

 

Rok za prijavu:

Svi zaintersovani treba da pošalju prijavni formular najkasnije do 30. oktobra 2013. godine (do 20.00h) na email adresu bmikovic@ndi.org. Prijave poslate nakon ovog roka neće biti uzete u obzir.

Selekcija kandidata:

NDI Srbija i Ministarstvo omladine i sporta će u program uključiti ukupno 15 koordinatora/ki KZM.

Obaveštenje o konačnom spisku učesnika/ca će biti poslato svim prijavljenima najkasnije do 1. novembra, 2013. godine na email adrese navedene u prijavama.

VAŽNO: Prvi modul će biti organizovan od 7. do 8. novembra u Beogradu. Svi primljeni učesnici/ce će dobiti tehničke informacije na svoje email adrese najkasnije do 4. novembra 2013. godine.

Kontakt i dodatne informacije:

Ukoliko imate dodatna pitanja, komentare ili sugestije, možete se obratiti Bojani Miković, koordinatorki omladinskog programa NDI Srbija na telefon 011/2400062 ili na email adresu bmikovic@ndi.org.