Home [treninzi] Seminar „Suočavanje s prošlošću i pravosudne institucije”

Seminar „Suočavanje s prošlošću i pravosudne institucije”

48
0

Misija OEBS u Srbiji objavljuje konkurs za učešće na seminaru „Suočavanje s prošlošću i pravosudne institucije” koji će se održati od 24. do 27. oktobra 2013. godineu Beogradu. Seminar je namenjen studentima završnih godina i post-diplomskih studija univerziteta iz Srbije, mladim licima zaposlenim u državnoj upravi i aktivistima organizacija za ljudska prava.

Na seminaru će se govoriti o sledećim temama:

  • mehanizmi za suočavanje s prošlošću

  • Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju,

  • domaća suđenja za ratne zločine,

  • Međunarodni sud pravde (BiH protiv Srbije i Savetodavno mišljenje o legalnosti deklaracije o nezavisnosti Kosova),

  • komisije za istinu i pomirenje.

Misija OEBS u Srbiji snosi troškove prevoza, smeštaja i hrane za polaznike seminara. Ohrabrujemo studente koji pohađaju fakultete van Beograda i aktiviste koji rade u organizacijama čije je sedište van Beograda da se prijave za učešće na seminaru.

Prijava: dostaviti biografiju i motivaciono pismo na dusan.d-jovanovic@osce.org do 30. septembra 2013. godine. U biografiji navesti seminare, škole i radionice koje je kandidat pohađao, kao i političke i/ili društvene aktivnosti u kojima je kandidat učestvovao.