Home [njuz] Javni poziv za korišćenje stalnih termina u prostorima Doma omladine Pančevo

Javni poziv za korišćenje stalnih termina u prostorima Doma omladine Pančevo

95
0

Komisija za raspisivanje javnih poziva u vezi sa dodelom termina korišćenja prostora Doma omladine Pančevo, koju je obrazovao Upravni odbor Doma omladine Pančevo, a na osnovu zaključka Gradskog veća, broj II -05-06-2/2013-26, od 30. aprila 2013. godine, raspisuje javni poziv za korišćenje termina u prostorima Doma omladine Pančevo.

Javni poziv raspisuje se sa ciljem pružanja jednakih šansi za razvoj organizacija mladih i za mlade, udruženja građana, kao i kulturno umetničkih društava, na osnovu potreba zajedništva i potreba mladih. Javni poziv unaprediće odnose Grada i udruženja i na taj način omogućiće kvalitetnije sprovođenje Strategije kulturnog razvoja grada Pančeva i Strategije brige o mladima, koje je usvojila gradska Skupština. Time će se doprineti kvalitetnijem i odgovornijem upravljanju resursima grada i zadovoljavanju potreba svih udruženja i mladih.

Ovaj konkurs raspisuje se svake godine, u cilju podrške i novim organizacijama i inicijativama mladih, i novih generacija umetnika i aktivista.

Ko može da se prijavi:

  • kulturno umetnička društva

  • organizacije mladih i za mlade

  • neformalne grupe mladih

  • udruženja građana

 

Uslovi konkursa:

Konkurs je otvoren od 1. jula 2013. godine i traje 14 dana. Sve prijave treba da stignu u Dom omladine do 14. jula u 12h na propisanom obrascu i u elektronskoj formi. Lično na adresu: Dom omladine Pančevo, Svetog Save 10, kod Jelene Pešić i na e-mail adresu: info@domomladinepancevo.com .

Zainteresovane strane prijavljuju se na konkurs na propisanom obrascu.

 

Kriterijumi i procedura odlučivanja:

Dodela termina korišćenja prostora u Domu omladine Pančevo vršiće se prema sledećim prioritetima: 1) kulturno – umetnička društva, 2) organizacije mladih, 3) organizacije za mlade, 4) neformalne grupe mladih i 5) druga udruženja građana.

Komisija donosi Odluku o dodeli termina korišćenja prostora u Domu omladine Pančevo korisnicima, najkasnije dve nedelje po zatvaranju poziva, na osnovu:

a) povezanosti prethodnih rezultata i programskih aktivnosti (misije) udruženja sa Strategijom kulturnog razvoja grada Pančeva i Strategijom brige o mladima grada Pančeva

b) tradicije udruženja građana

v) broja članova

g) prioriteta starih/postojećih korisnika u Domu omladine

d) funkcionalnosti i optimalnog korišćenja raspoloživih kapaciteta.

 

Na osnovu Odluke Komisije, direktor Doma omladine Pančevo zaključuje posebne sporazume o korišćenju termina u prostorijama Doma omladine sa svakim korisnikom termina pojedinačno, u kojem se regulišu međusobni odnosi strana u sporazumu, njihova prava, obaveze i odgovornosti.

 

Sporazumi traju dve godine i određuju odnose pod kojima korisnici koriste termine u slobodnim prostorima, a u skladu sa kućnim redom Doma. Sporazum će važiti do 31. januara, a pre toga će biti raspisan ponovo javni godišnji poziv za stalne termine i doneta odluka o dodeli termina za naredni period. Grad Pančevo pokrivaće troškove korišćenja prostora, u skladu sa Sporazumom i pravilima kućnog reda u Domu omladine.

NAPOMENA: Prema Zaključku Gradskog Veća, broj II -05-06-2/2013-26, od 30. aprila 2013. godine, Komisija za raspisivanje javnih poziva u vezi sa dodelom termina korišćenja prostora Doma omladine Pančevo će po okončanju ovog poziva raspisati i Javni poziv za termine sa ograničenim vremenskim trajanjem u Domu omladine u prostorima opremljenim za radionice, individualna savetovališta, grupni rad, predavanja tribine, sastanke organizacija i sl, koji će trajati tokom cele godine.

 

Dodatne informacije:

Sve dodatne informacije i pitanja u vezi sa javnim pozivom možete dobiti u Domu ili na e-mail adresu: info@domomladinepancevo.com