Home [konkursi] Konkurs – „Život, rad i delo pronalazača i naučnika Nikole Tesle “

Konkurs – „Život, rad i delo pronalazača i naučnika Nikole Tesle “

68
0

Povodom obeležavanja 70 godina od smrti i 157. godina od rođenja našeg naučnika i pronalazača i prvog počasnog člana Saveza inženjera i tehničara Srbije Nikole Tesle  Savez inženjera i tehničara Srbije koji obeležava 145 godina svog postojanja i uspešnog rada raspisuje K O N K U R S po pozivu  na temu „Život, rad i delo pronalazača i naučnika Nikole Tesle “ Pravo učešća na Konkursu po pozivu imaju učenici srednjih tehničkih i drugih srednjih škola u Srbiji koje nose naziv „Nikola Tesla“.

Svi učesnici su obavezni da svoj pismeni rad obima maksimum 8 stranica A4 formata, dostave u elektronskoj i štampanoj formi (2 primerka), najkasnije do 15. juna 2013. godine na adresu Savez inženjera i tehničara Srbije, ul. Kneza Miloša 7a, Beograd – za Konkurs ili putem mejla office@sits.rs.

Prispele radove pregledaće posebno izabrana stručna Komisija od strane Upravnog odbora Saveza i izabrati 6 radova koji će biti nagrađeni. Nagrađeni učesnici, će pored odgovarajuće diplome dobiti i novčanu nagradu, i to:

  • jedna Prva nagrada – novčani deo u iznosu od 20.000,00 dinara;
  • dve Druge nagrade – novčani deo u iznosu od po 10.000,00 dinara;
  • tri Treće nagrade – novčani deo u iznosu od po 5.000,00 dinara.

Savez organizuje prigodnu svečanost povodom navedenih godišnjica 27. juna 2013. godine sapočetkom u 11,00 časova u Domu inženjera „Nikola Tesla“, ul. Kneza Miloša br.9, Beograd. Pored izložbe i ostalih sadržaja, dobitnicima će biti uručena priznanja i novčani deo nagrade.
Dobitnicima nagrada za prisustvovanje svečanoj sednici, Savez inženjera i tehničara Srbije snosiće putne troškove (voz ili autobus) i biće im isplaćena jedna dnevnica.

Na svečanoj sednici, pored nagrađenih učenika, biće pozvani i direktori srednjih škola koje su učestvovale u Konkrusu po pozivu.