Home [njuz] LICEULICE Br.16

LICEULICE Br.16

61
0

 

Ovog utorka već poznati prodavci u zelenim keceljama izaći će na ulice s novim brojem magazina Liceulice u rukama. LICEULICE Br.16Tema broja: Egzilanti, azilanti, emigranti, izbeglice, nomadi, migranti, tražioci papira … Ko su ? Kako i odakle dolaze? Gde odlaze? Kako izgleda život jednog imigranta?Koja je cena boljeg života? Ima li mesta za izgnanika u današnjoj Evropi?

Prema podacima Svetske organizacije za migracije ( 2010. godina) broj migranata je procenjen na 214 miliona. Ako bi taj broj nastavio da raste istim tempom kao i tokom proteklih dvadeset godina, do 2050. godine bi dostigao 405 miliona. Fenomen migracije pogađa sve više života i treba naći efikasnija rešenja.

Novi, 16. broj aktivističkog magazina Liceulice čitaoce upoznaje sa uzrocima i posledicama migracija i iz različitih uglova obrađuje ovu složenu temu.

Tu su, kao i uvek, i nove priče i reportaže s margine, kao i niz tekstova o svežim idejama, aktivističkim naporima i pozitivnim promenama u regionu i širom sveta. Na okupu su i svi naši redovni autori, poput Dragane Nikoletić, Ivana Ergića, Svetlane Slapšek, Miloša Lazina i Dubravke Ugrešić uz neka nova imena i neke povratnike.

Magazin Liceulice trenutno se prodaje u Beogradu, Zaječaru i Novom Sadu. Podršku projektu Liceulice možete pružiti i kroz pretplatu, slanjem mejla na adresu redakcija@liceulice.org

Beograđani, možete nas naći svakodnevno na ulicama u centru grada, kao i u sledećim objektima: TC Ušće – DIVAC HOD Štand, Home centar, Supermarket, KC Grad.

Liceulice magazin izlazi jednom mesečno, a prodaju ga beskućnici, mladi ulice, najsiromašniji i najugroženiji pripadnici marginalizovanih grupa. Polovina ostvarenih prihoda od prodaje ostaje prodavcima, dok se preostala sredstva koriste za razvoj projekta, dodatni rad na integraciji prodavaca i druge različite inkluzivne programe pod istim imenom.