Home [konkursi] Konkurs u okviru programa donacija za unapređenje zajednica „TRANSFORMATOR“

Konkurs u okviru programa donacija za unapređenje zajednica „TRANSFORMATOR“

53
0

Zaječarska inicijativa i fondacija Iskorak vas pozivaju da se prijavite na konkurs u okviru programa donacija za unapređenje zajednica „TRANSFORMATOR“.

Finansijsku podršku za program „TRANSFORMATOR“ pruža Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a realizuje se u partnerstvu sa Institutom za održive zajednice (ISC) kroz program „Građansko društvo za budućnost“.

Cilj programa „Transformator“ je da se podrže građani Timočke krajine da pokreću inicijative koje vode ka pozitivnim promenama u lokalnim zajednicama i tako čine život građana boljim. Sredstva su namenjena udruženjima građana registrovanim prema Zakonu o udruženjima, kao i neformalnim grupama građana (neregistrovanim udruženjima) na koje se isti Zakon primenjuje.

Kroz ovaj program želimo da pružimo podršku inicijativama građana koje za cilj imaju rešavanje različitih prioritetnih problema u lokalnim zajednicama. Poseban naglasak, program «Transformator» stavlja na:

Rešavanje konkretnih problema građana u lokalnim zajednicama kroz donošenje i sprovođenje opštinskih (gradskih) odluka ili bolju primenu već postojećih regulativa;

Transformaciju javnih prostora i njihovo korišćenje;

Socijalnu inkluziju i podršku ugroženim i marginalizovanim grupama stanovništva;

Inicijative na nivou «susedstva»;

Razvoj filantropije u lokalnim zajednicama;

Osnaživanje mladih u lokalnim zajednicama;

Zaštitu životne sredine.

Za program «Transformator» mogu konkurisati:

  1. Udruženja građana registrovana prema Zakonu o udruženjima,
  2. Neformalne grupe građana (neregistrovana udruženja) na koje se isti Zakon primenjuje,

sa sedištem u jednom od sledećih gradova: Zaječar, Knjaževac, Boljevac, Sokobanja, Bor, Negotin, Majdanpek i Kladovo. Dve ili više organizacija iz jedne ili više opština mogu zajedno konkurisati za dobijanje sredstava, pri čemu je neophodno da jedna organizacija bude nosilac projekta, a druge partneri na projektu.

Ukupna raspoloživa sredstva u okviru programa iznose 30.000 američkih dolara u dinarskoj protivvrednosti. Organizacije mogu konkurisati za maksimalni iznos od 6.000 američkih dolara, dok minimalna svota iznosi 2.000 američkih dolara, u dinarskoj protivvrednosti. Očekuje se da prosečan iznos dodeljenih grantova bude između 3.000 i 5.000 američkih dolara.

Krajnji rok za konkurisanje je 25. maj 2013. godine. Prijave koje pristignu nakon ovog roka neće biti uzete u razmatranje. Proces razmatranja prijava trajaće najviše 30 dana od datuma zatvaranja konkursa. Organizacije i grupe moraju da podnesu sopstveni predlog projekta u obliku prijavnog formulara koji se može naći na internet prezentaciji www.zainicijativa.org. Prijave se dostavljaju elektronskim putem ( transformator@zainicijativa.org ), regularnom poštom (Zaječarska inicijativa, Poštanski fah 162, 19 000 Zaječar) ili lično (7. septembra 2, 19 000 Zaječar).

Za sve dodatne informacije u vezi sa konkursom, možete se obratiti menadžerki programa Dragani Čivitović ( gagac@zainicijativa.org , 019 440 225 ili 060 7 444 004).

 


POZIV ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROJEKATA
PRIJAVNI FORMULAR
PREDLOG BUDŽETA
UPUTSTVO ZA SASTAVLJANJE BUDŽETA
KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZIP