Home [konkursi] Poziv za dostavljanje predloga programa koje će sufinansirati Grad Beograd za vreme...

Poziv za dostavljanje predloga programa koje će sufinansirati Grad Beograd za vreme trajanja letnjeg raspusta školske 2012/2013. godine za učenike osnovnih i srednjih škola u Beogradu

46
0

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA, Sekretarijat za sport i omladinu, Beograd, Kraljice Marije 1 upućuje POZIV
ZA DOSTAVLjANjE PREDLOGA PROGRAMA KOJE ĆE SUFINANSIRATI GRAD BEOGRAD – SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU ZA VREME TRAJANjA LETNjEG RASPUSTA ŠKOLSKE 2012/2013. GODINE ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNjIH ŠKOLA U BEOGRADU

Predmet ovog javnog poziva odnosi se na programe koji su besplatni za učenike i sadrže sportsko-rekreativne i kreativne aktivnosti za učenike osnovnih i srednjih škola.
Predlozi programa i projekata koji su predmet ovog poziva podeljni su u dve celine:
A) Programi sportsko-rekreativnih aktivnosti:
1. sportske škole na otvorenim terenima na teritoriji grada Beograda u sportovima na vodi, sportovima sa loptom i to: fudbal, košarka, odbojka, tenis i škola jahanja i
2. sportsko-rekreativni kampovi koje organizuju beogradski sportski centri kojima je osnivač grad ili opština;
B) programi od interesa za mlade (male škole – kursevi iz različitih oblasti kojima se stiču osnovna saznanja potrebna za kreativno i osmišljeno slobodno vreme, programi iz oblasti izviđaštva i sl.).

Poziv se upućuje sledećim predlagačima:
za programe navedene u celini A
1. sportskim centrima, javnim preduzećima, ustanovama i drugim privrednim društvima na teritoriji grada Beograda registrovanim za obavljanje delatnosti u oblasti sporta;
2. sportskim organizacijama, udruženjima, savezima i sportskim privrednim društvima na teritoriji grada Beograda.
za programe navedene pod B
1. udruženjima za mlade, udruženjima mladih, ustanovama i ostalim neprofitnim institucijama.

Predlagači programa mogu podići Uputstvo, koje sadrži propisane uslove koje predlagač treba da ispuni za organizovanje programa, i Obrazac, koji je sastavni deo predloga programa u Sekretarijatu za sport i omladinu (kancelarija 4 – celina A i kancelarija 6 – celina B,  XI sprat) svakog radnog dana od 10 do 12 časova ili sa ove stranice (na dnu).

Dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona 7157-463 i 7157-548 (celina A) i 7157-507 (celina B).

Rok za podnošenje predloga je 26. april 2013. godine.

Uputstvo
Obrazac B
Obrazac A