Home [njuz] 20. mart Svetski dan pozorišta za decu i mlade

20. mart Svetski dan pozorišta za decu i mlade

65
0

I ove godine međunarodna ASSITEJ (ASITEŽ) asocijacija  obeležava 20. marta Svetski dan pozorišta za decu i mlade. Na ovaj dan hiljade pozorišta i individualnih članova okupljenih u više od 85 nacionalnih ASITEŽ centara u svetu  čita  poruke uvaženih umetnika i priprema posebne programe kako bi se skrenula pažnja kulturne i šire javnosti ka pozorišnoj umetnosti zа decu i mlаde. Proslavom ovog dana pozorišni stvaraoci i umetnici žele da istaknu značaj pozorišne kulture za najmlađe i mlade za društvo i njen uticaj u odrastanju, obrazovanju i vaspitanju novih generacija.

U sklopu ASITEŽ kampanje „Povedite dete u pozorište danas“, pokrenute 2012. godine, svake godine se za ovaj dan priprema poseban promotivni materijal. Za 2013. godinu promotivni materijal predstavlja logo i reklamni oglas nastao u Australiji, i kratki film u Rusiji.

{youtube}_LYD3sqGQeI{/youtube}

 

Promotivni film koji je prošle godine povodom 20. marta  pripremio ASITEŽ Srbije, videlo je na Youtube-u skoro 1600 ljudi.

ASITEŽ Srbija za 20. mart ove godine predstavlja prvi broj „Almanaha“, publikacije sa izborom odlomaka savremenih dramskih tekstova za mladu publiku kojom pokreće malu ediciju sveščica štampanih na stranim jezicima. Namera je da se predstave i promovišu dramski pisci, autori pozorišnih tekstova za decu i mlade iz Srbije u svetu. Urednici su Milena Depolo i Milan Marković, dramski pisci i članovi Izvršnog odbora ASITEŽ Srbije.

Progrаm će se održati u prostorijama ASITEŽ centra i pozorišta Boško Buha 20. marta sa početkom u 13 časova. Predstаvljаnje brošure biće proprаćeno diskusijom o аktuelnom stаnju u oblаsti drаmske umetnosti zа decu i mlаde kod nаs, reаlizovаnim produkcijаmа, poteškoćаmа sа kojimа se stvаrаoci i аkteri susreću, kаo i primerimа dobre prаkse i pozitivnim iskustvimа.

Putem ovog bogatog programa ASITEŽ Srbija nastavlja da ističe važnost razvoja dramskog stvaralaštva za decu i mlade! Uz podršku već afirmisanim autorima, ova organizacija želi da zainteresuje nove generacije dramskih pisaca da pišu za decu i mlade i najavi ovogodišnji ASITEŽ konkurs za Nagradu za originalni dramski teskt na srpskom jeziku uspostavljen 2011. kao bijenalni pod pokroviteljsvom Ministarstva kulture.