Home [treninzi] My Powerful Software”

My Powerful Software”

36
0

pen.gifEESTEC LC Sarajevo (Udruženje studenata elektrotehnike Evrope – ogranak u Sarajevu) po prvi put u Sarajevu od 12. do 19. avgusta organizuje studentsku razmjenu u vidu radionice pod nazivom "My Powerful Software“ o temi "Softverski alati u elektroenergetici“.

Razmjeni će prisustvovati 20 studenata iz cijele Evrope, a predavači će biti eminentni profesori sa Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu.

EESTEC je Udruženje studenata elektrotehnike Evrope koje ima 33 lokalna ogranka u 21-oj evropskoj zemlji, sa oko 7.500 članova i u stalnoj je ekspanziji. Osnovni cilj EESTEC-a je promocija i razvoj međunarodnih kontakata, razmjena ideja, te unapređenje tehničkog znanja studenata elektrotehnike. U martu ove godine i naš lokalni komitet je primljen u ovu veliku porodicu.

Potrebno je napomenuti kako je ovo novi koncept studentskih manifestacija u Sarajevu te da je od ove godine planirano stvaranje sve boljih projekata koji će u BiH ostaviti nove proizvode te prenijeti znanja kolega iz Evrope na bh. studente. Rezultat radionice biće softver koji će studenti ETF-a u Sarajevu koristiti u edukativne svrhe.

Razmjena studenata je besplatna, a EESTEC LC Sarajevo je već počeo sa prikupljanjem donacija u vidu novčanih sredstava kao i u vidu nekih drugih potrebnih sredstava.