Home [akcija] Godišnji kalendar konkursa

Godišnji kalendar konkursa

54
0

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom objavila je Godišnji kalendar konkursa koje će tokom 2013. godine za finansiranje projekata koje sprovode udruženja građana i druge organizacije civilnog društva raspisati resorna ministarstva i druge institucije Republike Srbije. Godišnji kalendar konkursa nastao je kao rezultat saradnje Kancelarije sa organima državne uprave na planu prikupljanja informacija o planiranim konkursima za tekuću godinu.

Kalendar konkursa redovno će biti dopunjavan nformacijama o novim konkursima, iznosima planiranih sredstava i tematskim oblastima u skladu sa tempom pristizanja informacija od strane resornih ministarstava i drugih republičkih organa.

Ciljevi izrade Godišnjeg kalendara konkursa su kvalitetniji predlozi projekata za potencijalno finansiranje iz budžetskih sredstava, bolje planiranje dinamike konkursa i prioritetnih oblasti, kao i povećanje broja potencijalnih korisnika finansijskih sredstava iz budžeta Republike Srbije. Na taj način bi organizacije civilnog društva bile blagovremno i kontinuirano obaveštavane o planiranim javnim konkursima i njihovim tematskim oblastima tokom cele godine.

Godišnji kalendar treba da poveća vidljivost projekata podržanih od strane državnih institucija, kao i  ukupnog iznosa finansijskih sredstava koje Republika Srbija izdvaja za finansiranje udruženja i drugih organizacija civilnog društva.

 

Godišnji kalendar konkursa