Home [ volontiranje ] Program studentske prakse u Narodnoj skupštini u 2013. godini

Program studentske prakse u Narodnoj skupštini u 2013. godini

102
0

Narodna skupština u saradnji sa Nacionalnim demokratskim institutom o r g a n i z u j e PROGRAM STUDENTSKE PRAKSE 2013
Program studentske prakse u Narodnoj skupštini omogućiće mladim stručnjacima priliku da rade sa narodnim poslanicima u poslaničkim grupama i radnim telima Narodne skupštine, kao i zaposlenima u Službi Narodne skupštine i pružaju pomoć u istraživanju i obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Ovakav rad predstavlja mogućnost za sticanje korisnog iskustva i znanja o radu parlamenta i razvoju demokratskih institucija.

Program studentske prakse u Narodnoj skupštini je volonterskog karaktera i nudi priliku za svakodnevno učenje i razvoj, kao i rad u dinamičnom i stimulativnom okruženju. Praksa počinje 1. marta 2013. godine godine i trajaće 8 meseci. Ukupno 10 odabranih studenata, obavljaće praksu 15 sati nedeljno, radeći u poslaničkoj grupi, odboru ili odeljenju, shodno iskazanom interesovanju, raspoloživim kapacitetima i samim potrebama Službe Narodne skupštine.

Pod pokroviteljstvom Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), Hacionalni demokratski institut će organizovati obuke na mesečnom nivou koje će omogućiti studentima na praksi da budu što uspešniji u svom radu u Narodnoj skupštini.

Obaveze odabranih studenata u zavisnosti od profila i dogovora sa mentorom biće vođenje zapisnika, uređivanje stenografskih beležaka, pisanje dopisa, prisustvo sastancima, pomoć u organizaciji manjih događaja, praćenje rada odeljenja, međunarodnih aktivnosti i zakonodavno pravnih poslova, prikupljanje podataka, pravljenje i ažuriranje baza, istraživačko analitički poslovi, izrade komprativnih analiza.

Ako ste dinamični, komunikativni, organizovani i timski orijentisani, spremni da učite, radite i stičete nova iskustva, a posedujete dobru volju, imate odlično znanje stranih jezika i rada na računaru

PRIJAVITE SE !

Potrebni su nam studenti završnih godina na studijama visokog obrazovanja prvog i drugog stepena, iz oblasti pravnih nauka, političkih nauka, filoloških nauka (srpski jezik – lektor i smer novinarstvo imaju prioritet), organizacionih nauka ili stručne oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjeringa, sa poznavanjem baza podataka (MS SQL), i poznavanjem metode strukturne sistemske analize (SSA).

 

Popunjen obrazac prijave za praksu u Narodnoj skupštini potrebno je poslati na adresu Narodna skupština, Trg Nikole Pašića 13, sa naznakom Odeljenje za ljudske resurse, za program studentske prakse.

Rok za podnošenje prijava je ponedeljak 18. februar 2013. godine. Neblagovremene, nerazumljive ili nepotpune prijave, neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati koji uđu u uži izbor, biće blagovremeno obavešteni o datumu i vremenu održavanja testa, kada će morati dostaviti i:

1. dokaz da su završna godina studija,
2. dokaz o godini upisa (radi provere efikasnosti i dužini trajanja studija),
3. preporuku od strane profesora sa potpisom i pečatom fakulteta.

Obrazac za prijavljivanje možete preuzeti ovde