Home [konkursi] Javni konkurs za sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva kojima su dodeljena sredstva...

Javni konkurs za sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva kojima su dodeljena sredstva u okviru javnog poziva Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji pod nazivom „Program podrške civilnom društvu 2011-2013“

50
0

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom vlade srbije objavljuje Javni konkurs za sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva kojima su dodeljena sredstva u okviru javnog poziva Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji pod nazivom „Program podrške civilnom društvu 2011-2013“. Konkurs je otvoren od 23. novembra 2012. godine  do 7. decembra 2012. godine.

Ovde možete preuzeti Obrazac zahteva za sufinansiranje

Ovde možete preuzeti Tekst konkursa kao i način prijave

Konkurs je objavljen u cilju jačanju kapaciteta udruženja građana/građanki i organizacija civilnog društva i što efikasnijeg i efektivnijeg korišćenja evropskih predpristupnih fondova, a u skladu sa Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS”, broj 8/12).

Ispunjen obrazac zahteva za sufinansiranje uz propratnu dokumentaciju sa naznakom  „ZAHTEV ZA SUFINANSIRANjE (NE OTVARATI)“  dostavlja se isključivo poštom na adresu:

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije

Palata Srbija, istočni ulaz

Bulevar Mihaila Pupina 2

11000 Beograd

Dodatne informacije dostupne su putem mail-a natalija.adzic@civilnodrustvo.gov.rs ili na telefon+381 11 311 3859

 

NAPOMENA:

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije će uplatu sredstava odobrenih u okviru ovog konkursa izvršiti preko računa otvorenih kod Uprave za trezor.

Na osnovu člana 8. Zakona o izmenama i dopunama zakona o budžetskom sistemu (“Sl.glasnik RS” broj 93/2012) propisana je obaveza evidentiranja korisnika budžetskih sredstava od 20. novembra 2012. godine u cilju uspostavljanja jedinstvenog sistema upravljanja javnim sredstvima.

Registracija je obavezna kod nadležne filijale Uprave za trezor, uz podnošenje neophodne dokumentacije.