Home [konkursi] Konkurs namenjen darovitoj deci sa smetnjama u razvoju „I ja imam talenat“

Konkurs namenjen darovitoj deci sa smetnjama u razvoju „I ja imam talenat“

67
0

NVO Pomoć porodici, Beograd uz podršku Ambasade Finske u Beogradu  objavljuje KONKURS namenjen darovitoj deci sa smetnjama u razvoju „I JA IMAM TALENAT“

 

Postoje darovita deca i mladi. Zovemo ih i talentovana deca i mladi. Svoj talenat ispoljavaju u različitim oblastima.

Isto tako postoje i deca sa smetnjama u razvoju. Smetnje mogu biti u razvoju čula, telesni invaliditet ili nešto drugo.

Da li ste razmišljali o tome da postoje darovita deca i mladi sa smetnjama u razvoju?

Često se dešava da zbog toga što smo preokupiranim onim što dete sa smetnjama u razvoju ne može, ne uviđamo ono što dete može. Darovita deca sa smetnjama u razvoju postoje ali su, takoreći, nevidljiva.

Odlučili smo da pomognemo darovitoj deci sa smetnjama u razvoju da afirmišu svoju darovitost, da pokažu i sebi i nama da često i oni mogu biti bolji od većine svojih vršnjaka.

Pokažimo da u životu stvari nisu crno- bele već da postoji puno boja. Budimo fleksibini i unesimo boje u svet dece sa smetnjama, koji je često obojen problemima oko inkluzije, ostvarivanja prava, rasta i razvoja, edukacije i rehabilitacije, roditeljstva…

Pomoć porodici, Beograd

POZIVA DAROVITU DECU I MLADE SA SMETNJAMA U RAZVOJU ILI INVALIDITETOM DA NAM SE JAVE!

MOŽDA I VI U SVOM OKRUŽENJU IMATE NEKOGA KOME ĆEMO POMOĆI DA AFIRMIŠE SVOJ TALENAT IDA POKAŽE ŠTA MOŽE!

UPUTSTVO ZA PRIJAVLJIVANJE:

Prijavljivanje se vrši putem e-maila, slanjem osnovnih podataka (A1) koji se šalju komisiji za selekciju prijava. U ovoj fazi nemojte slati fotografije, priloge niti bilo kakav propratni materijal. U sledećoj fazi će vas kontaktirati koordinator iz NVO Pomoć porodici. Konkurs je otvoren dok se na našem web sajtu www.pomocporodici.org.rs, u vestima, ne objavi da je zatvoren, a najmanje dva meseca od datuma objavljivanja na istom sajtu. Dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona: 062 588 991, 063 266 879.

Prijave se šalju na sledeći e-mail : vikicast@ptt.rs

predme t: darovita deca sa smetnjama

 

A1. Po šaljite nam sledeće podatke vezane za darovito dete sa smetnjama:

 

Ime i prezime:

Godina rođenja:

Mesto stanovanja /Grad i opština:

Vrsta smetnje ili invaliditeta:

Da li dete ide/ili je završilo – školu/vrtić – specijalnu/redovnu i naziv:

Podaci o roditeljima deteta/ ime, prezime, zanimanje:

Kontakt telefoni:

Opišite darovitost:

Drugi podaci za koje mislite da su relevantni: