Home [konkursi] Video konferencija “Arheologija seksa”, Beograd

Video konferencija “Arheologija seksa”, Beograd

121
0

 Organizator: British Council
Café Scientifique (lokalni – na srpskom) 15.03.2007. 17.30 – 20.00
Predavač: Mr Andrej Starović
Facilitator: Brana Lišić
Ovaj Café Scientifique ima za cilj da predstavi najnovija saznanja u polju ove veoma mlade oblasti u okviru antropologijske arheologije. Predstavićemo i diskutovati o mnogim važnim pitanjima o poreklu ljudske vrste, diferenciranju polova i ranom razvitku seksualne kulture.

Otkriće dobro poznatog “ledenog čoveka” u kasnim devedesetim podstaklo je velike debate vezane za prirodu drevnih razmišljanja o seksualnosti, uopšte. Ovo je ubrzo iniciralo niz tematskih konferencija, radova, pa čak i knjiga.

Rok za konkurisanje : 15.03.2007.
E-mail: sanja.eric@britishcouncil.org.yu