Bitef Polifonija – besplatno učestvuj

0

Ukoliko želiš da besplatno učestvuješ na bilo kojoj od dole navedenih predstava i radionica, prijavi se što pre na:
d.zacero@gmail.com ili na broj 063/203 314.  Dražen ima zadatak da pomogne uključivanje mladh u program ovogodišnje manifestacije.
Da bi učestvovao/la potrebno je da mi pošalješ sms ili mail sa tvojim imenom I neki kontakt na kome si najdostupniji/a tako da možemo da te obavestimo o detaljima. A zvaćemo te najkasnije sutradan.
Napomena: datumi su jako blizu, vreme je sada!

Ciljna grupa: srednjoškolci, student ili tačnije mladi bez obzira na to da li su deo sistema obrazovanja ili zdravstvene zaštite. Za sve od 15-25 godina.

Ukoliko je za učešće potrebna potvrda radi pravdanja izostanaka iz škole, posla, to ćemo izdati na vaš zahtev.
Prva tabela te se najviše tiče a ostalo je samo objašnjenje programa.


– Istina ili izazov – dođi da vidiš i čujes životne priče tvojih vršnjaka na sceni
– Uđi i ti u svet novih pozorišnih trendova
– Uđite u svet performansa
– Steknite nove prijatelje za ceo život
– Potpuno novo…
– Budite avangarda!

DOLE NAVEDENI DOGAĐAJI NA KOJE SI POZVAN/A:

13. septembar, 12:00
Mesto: Pozorište „Boško Buha“, Trg Republike 3
Neformalna omladinska pozorišna grupa „Fetus”, Srebrenica, BiH
ZEMLJA IZNAD SVIH NAS
Trajanje: 30’
Posle predstave razgovor s autorima, gostima I publikom.

14, 15. i 16. septembar, 12:00
Mesto: Centar za likovno obrazovanje – Šumatovačka, Šumatovačka 122
POLIFONE NARACIJE – PRAKSE I ČITANJA
Radionice i otvorene prezentacije projekata
Trajanje: 180’

14. septembar, 20:00
Mesto: Dah teatar – centar za pozorišna istraživanja, Marulićeva 8
POZAJMLJENA SJEĆANJA
Trajanje: 80’
Posle predstave razgovor s autorima, gostima I publikom.

Utorak, 18. septembar, 17:00
Mesto: Dom omladine Beograda, Makedonska 22
Studio “Iskorak”, Beograd, Srbija
NEBOM GRADA – FRAGMENTI GRADSKOG DETINJSTVA
Trajanje: 50’
Posle predstave razgovor s autorima, gostima I publikom.

Sreda, 19. septembar, 20:00
Mesto: Malo pozorište „Duško Radović”, Novi Beograd, Goce Delčeva 1 (kod starog Merkatora)
ŽABAR
Trajanje: 50’
Posle predstave razgovor s autorima, gostima i publikom.

20.septembar, 20:00
Scena „Carina”, Novi Beograd, Narodnih heroja 30 (u tržnom centru, prekoputa zgrade carine)
Edvard Bond
POSTOJANJE
Trajanje: 50’
Posle predstave razgovor s autorima, gostima I publikom.

22. septembar, 20:00
Mesto: Centar za likovno obrazovanje – Šumatovačka, Šumatovačka 122
PROŽIMANJA
Završna prezentacija otvorenih umetničkih i stvaralačkih radionica.
Trajanje: 120’

Kao i prethodnih godina, Bitef Polifonija istražuje i promoviše inovativno, participativno i angažovano pozorište koje otkriva različite prostore delovanja, obuhvata različite generacije i uključuje različite društvene kategorije. Bitef Polifonija posebnu pažnju posvećuje pozorištu za, sa i od mladih koje unosi promene i menja ustaljenu praksu.

Trinaesta Bitef Polifonija zamišljena je kao prostor interakcije fokusiran na istraživanje narativnih matrica i savremene diskurzivne prakse koja može biti umetničko polazište za različite vidove društvenog angažovanja. Radionice, prezentacije i predstave u okviru ovogodišnje Bitef Polifonije karakterišu otvorenost za lične priče i aktuelna društvena pitanja, istraživanje i problematizovanje sećanja i prošlosti, preispitivanje obrazaca života u sadašnjosti, ali i vizija budućnosti.

Ove godine Bitef Polifonija će biti i mesto susreta i razmene evropskih stručnjaka angažovanih u oblasti drame, pozorišta i obrazovanja, ali će prezentovati i evropske projekte u kojima su partneri ili nosioci projekata bile organizacije iz Srbije.

Izletu u istinu, Bitef Polifonija nudi igru čiji je naziv uzela za svoj ovogodišnji naslov: Istina ili izazov.
(Ljubica Beljanski-Ristić)

PROGRAM

13. septembar, 12:00
Mesto: Pozorište „Boško Buha“, Trg Republike 3

Neformalna omladinska pozorišna grupa „Fetus”, Srebrenica, BiH
ZEMLJA IZNAD SVIH NAS
Režija: Filip Jokanović
Igraju: Aleksandra Jovanović, Verica Jovanović, Tijana Trifković, Ljubiša Šurlan, Marizela Đozić i Filip Jokanović
Trajanje: 30’

“Mladi ljudi su budućnost naše države, mi ih moramo podržati”, polazište je predstave “Zemlja iznad svih nas”. Potrebno je stati i okrenuti se oko sebe i videti kako budućnost izgleda u sadašnjosti. Pet mladih ljudi, pet snova, pet razočarenja, jedno moguće spasenje… pet života. Kako mladi da budu budućnost ako nemaju podršku, osnove na kojima treba da stoje?

Neformalna-omladinska pozorišna grupa “Fetus” osnovana je u decembru 2011. godine podstaknuta procesom kroz koji su prošli sa Nelom Antonović i Teatrom Mimart kao učesnici međunarodnog projekta “Wake Up” realizovanog u okviru EU programa “Kultura 2007 – 2013”. Partneri u projektu bili su Teatar Mimart (Srbija), Univerzitet u Edinburgu (Velika Britanija), Muzičari bez granica (Holandija) i Opera Cirkus (Velika Britanija) kao koordinator projekta. Na Bitef Polifoniju dolaze 2010. i 2011. godine sa Teatrom Mimart. Prve godine prezentuju svoj rad u Dečijem muzičkom pozorištu i svoja prva iskustva proizašla iz radionca sa Nelom Antonović, a druge godine, u okviru projekta i rada Teatra B-smisao, igraju u predstavi Teatra Mimart “Odabrani se bude”. “Zemlja iznad svih nas” je prva predstava koju su uradili kao samostalna pozorišna grupa. Predstava je imala premijeru na Pozorišnom festivalu u Srebrenici u decembru 2011. godine. U aprilu 2012. predstava je izvedena u Velikoj Britaniji u okviru završne prezentacije projekta “Wake Up”, u julu na Brijunima u Hrvatskoj u okviru Festivala “Ulysses” i u septembru u Sremskoj Mitrovici na prvom festivalu Teatra Mimart “All Rights Fest”.
Nakon predstave sledi razgovor sa autorima, publikom i gostima.
Moderatorka: Irena Ristić

13. septembar, 16:00
Mesto: Trg Republike, ispred Pozorišta „Boško Buha“ do Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, Rige od Fere

Tačka komunikacije, Beograd, Srbija
ZVUČNA MAPA DORĆOLA
Predstavljanje projekta i promotivna tura
Autori: Virdžinija Džeković i Andrija Stojanović
Trajanje: 60’

Dok im tokom šetnje autori otkrivaju ključne tačke ture, učesnici mogu da čuju lične priče koje će da se koriste kao aplikacije za mobilne telefone koja će omogućiti pristup zvučnoj mapi Dorćola koja se kreira. Svi audio-zapisi su posledica ispitivanja ličnog odnosa prema prošlosti kroz intervjue i razgovore koji reflektuju aktuelnu gradsku atmosferu. Koncept se zasniva na korišćenju novih medija kao posrednika u procesu očuvanja kulturnog nasleđa. Tura se završava u Ulici Rige od Fere, tačno u 17,00 časova, tako da svi koji to žele mogu da se priključe okruglom stolu “Polifone naracije- pristupi i polazišta» u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka.

13. Septembar, 17:00
Mesto: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Rige od Fere 4

Centar za dramu u edukaciji i umetnosti CEDEUM i Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, Srbija
POLIFONE NARACIJE – PRISTUPI I POLAZIŠTA
Okrugli sto
Trajanje: 120’

Okrugli sto “Polifone naracije – pristupi i polazišta” zamišljen je kao prostor interakcije i kreativni doprinos dijalogu između učesnika, stručnjaka, gostiiju i publike u odnosu na narativne pristupe i polazišta u projektima i predstavama ovogodišnje Bitef Polifonije koje karakteriše otvorenost za lične priče i aktuelna društvena pitanja, istraživanje i problematizovanje sećanja i prošlosti, preispitivanje obrazaca života u sadašnjosti, ali i pitanje perspektive i vizije budućnosti… Koje su to narativne matrice i diskurzivne prakse i na koji način su i u kojoj meri ove priče istovremeno umetnički izraz i jedna verzija znanja i društvenog angažovanja za promene u svetu u kome živimo.

Podsticaj za okrugli sto, pored porasta zainteresovanosti pozorišta, posebno nezavisne scene i mladih stvaralaca, za diskurzivne i narativne pristupe, dao je časopis Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka “Kultura” posvećen temi naratologije koju je priredila prof. dr Milanka Todić, urednica časopisa.

Moderatorka: prof. dr Milanka Todić

14, 15. i 16. septembar, 12:00
Mesto: Centar za likovno obrazovanje – Šumatovačka, Šumatovačka 122

Centar za dramu u edukaciji i umetnosti CEDEUM i Centar za likovno obrazovanje – Šumatovačka, Beograd, Srbija
POLIFONE NARACIJE – PRAKSE I ČITANJA
Radionice i otvorene prezentacije projekata
Trajanje: 180’

NARATIVNE SKULPTURE U VRAČARSKOJ BAŠTI
Autentično, na licu mesta utvrđeni punktovi dešavanja u Šumatovačkoj, su jedan od dva predloška koji će tokom tri dana usmeravati, ali i ograničavati autore i izvođače u procesu pravljenja mesta i zajednice, sastavljene od više različitih grupa. Polifone skulpture biće rezultat zapisa čiji jezik, žanr i trajanje nisu određeni, a nastaće iz promišljanja, problematizovanja i izgradnje postojećih i novih, drugačijih umetničkih medija i izraza koji će se „tekstualizovati” kroz odgovor na inicirajući narativ-drugi zadati predložak. Iz toga se izvodi termin narativne skulpture, jer se radi o aktivnom, stalno pulsirajućem javnom prostoru u kome se prožimaju i kontrapunktiraju različite umetnosti, umetnici sa prostorom, drugim umetnostima i u interakciji sa ad hoc publikom. Iz knjiga ostavljenih na stolu Vračarske bašte vetru da ih izlista, suočićemo se sa ispričanim. Uz podršku zakona prirode, pogleda usmerenog ka unutra, u međusobnoj komunikaciji, razmeni i kritici sagledaćemo u kojoj i kolikoj meri je moguće doći do zajedničkog prostora u kome se gradi i stvara kreativno delo.

NOVI KREATIVNI IZBORI
Inovativan, kreativan i participativan deo projekta u otvorenom prostoru Šumatovačke koji se bavi istraživanjem romske tradicije pričača u interakciji sa savremenim pozorišnim tehnikama kao što su pozorište priče, pozorište slika, forum teatar i druge forme pozorišta za društvene promene. U radionicama učestvuju umetnici po pozivu i mladi uključeni u projekat.

Moderatori: Vesna Bogunović, Ksenija Marinković, Danijela Rančić, Ljubica Beljanski-Ristić, Dragana Bosković, Dragoljub Acković i Nela Antonović.
Radioničari: Koča Ognjanović, Aleksandar Pantić, Milorad Mića Stajčić, Jelena Stojanović, Danijela Petković, Danijela Vranješ, Ana Radojčić i Kolektiv Karkatag.

14, 15. i 16. septembar, 14:00
Mesto: Dah teatar – centar za pozorišna istraživanja, Marulićeva 8

Centar za dramu u edukaciji i umetnosti CEDEUM i Koordinacioni komitet mreže IDEA Evropa
SUSRET IDEA EVROPE
Sastanak evropske mreže Međunarodne asocijacije za dramu/pozorište i obrazovanje IDEA (International Drama/Theatre and Education Association)
Moderatori: Joachim Reiss, Tintti Karppinen, Charlotte Engel, Kristin Runde i Sanja Krsmanovic Tasic.
Učesnici: Evropski clanovi Međunarodne asocijacije za dramu/pozorište i obrazovanje IDEA i gosti

IDEA Evropa je neformalna mreža evropskih organizacija i pojedinaca koje su članice Međunarodne asocijacije za dramu/pozorište i obrazovanje IDEA (International Drama/Theatre and Education Association). Svaka od ovih organizacija je, na specifičan način, nosilac i promoter dramske edukacije u svojoj zemlji kako u odnosu na tradiciju i razvoj ove oblasti, tako i na esencijalno pitanje prepoznavanja značaja uloge i mesta drame i pozorišta u okviru nastavnih, kulturnih i umetničkih aktivnosti u sistemu obrazovanja.

Sastanci mreže IDEA Evrope održavaju se svake godine u drugoj evropskoj zemlji s ciljem da se unaprede i podstaknu zajedničke akcije i saradnja. Sastanak mreže IDEA Evrope u ovo vreme krize i sve težih uslova da se ostvaruju željeni ciljevi, treba da bude izvorište osnaživanja, podrške i razmene dobre prakse i novih tendencija drame i pozorišta u obrazovanju širom Evrope. Mreža funkcioniše uz pomoć pet članova Koordinacionog komiteta koji organizuju njene sastanke na godišnjem nivou. Sastanak u Beogradu, na kome se razmenjuju iskustva, ideje, planovi i buduće saradnje, je sedmi po redu, nakon sastanaka u Italiji, Nemačkoj, Danskoj, Mađarskoj, Grčkoj i Turskoj.

Program sastanka:
Petak, 14. septembar: 14,00 – 18,00 Prva plenarna sednica i predstavljanje učesnika
Subota, 15. septembar: 10,00 – 18,00 Druga plenarna sednica i rad u tematskim grupama
Nedelja, 16. septembar: 10,00 – 14,00 Završna plenarna sednica i zaključci

14. septembar, 20:00
Mesto: Dah teatar – centar za pozorišna istraživanja, Marulićeva 8

Dah teatar – centar za pozorišna istraživanja, Beograd, Srbija
POZAJMLJENA SJEĆANJA
I deo Jugopaćenici
Režija: Aleksandra Urošević
Tekst: Jeton Neziraj
II deo Vrijeme zaborava
Koreorežija i dramaturgija: Sanja Krsmanović Tasić
Igraju: Ajla Hamzić,Ena Kurtalić,Elma Selman i Admir Šehović
Muzika: Irena Vinković i Lazar Vinković
Trajanje: 80’

Projekat “Umrežavanje sećanja/Networking Memories” ima za cilj istraživanje sećanja na vreme Jugoslavije među ljudima mlađe generacije (godišta od 1983. do 1990), koji zapravo nikada nisu ni živeli u njoj – zato su ta sećanja i osećanja, iako jaka, pozajmljena .

Kao rezultat ovog specifičnog rada od artefakata i priča učesnika/učesnica kreirao se svojevrsan Muzej sećanja i pozorišna predstava. Projekat se već realizovao u Prištini, Sarajevu i Beogradu a završna faza će se desiti u Rimu i Trentinu u oktobru ove godine.
Partnerske organizacije projekta su ARCS ARCI iz Rima, Imam Petlju /Gariwo iz Sarajeva,Qendra Multimedia iz Prištine, kao i Dah Teatar Centar za pozorišna istraživanja iz Beograda.
Predstava je rezultat procesa u Sarajevu, u februaru i martu 2012. godine.

“Iako je zadatak mladih u toku istraživanja bio da govore o vremenu SFRJ kroz priče i sećanja njihovih roditelja, nisu se mogle zaobići devedesete, kao vreme njihovog odrastanja i stasavanja, vreme koje ih je surovo probudilo, i ukralo im snove. Živimo u vremenu zaborava, jer nismo sposobni da ostvarimo kontinuitetet sa onim pozitivnim i vrednim iz naše zajedničke prošlosti. Kako ponovo u sebi prepoznati taj polet, ideale, entuzijazam, kako ponovo izgraditi u sebi i oko sebe vrednosti koje su suštinske u suprotnosti od sveta materijalizma i konzumerizma koji se ionako urušava, neka su pitanja koja otvara ova predstava.” (Sanja Krsmanović Tasić)

Nakon predstave sledi razgovor sa autorima, publikom i gostima.
Moderatorka: Irena Ristić

16. i 22. septembar, 17:00
Mesto: Studentski park

Umetnička grupa „Hop.La!”, Beograd, Srbija
LICE MESTA
Predstavljanje programa i radionice u/o javnom prostoru
Autorke: Irena Ristić i Mirjana Boba Stojadinović
Trajanje: 180’

„Lice mesta“ je program participativne umetnosti koji se bavi odnosom mladih prema javnim prostorima grada. Realizuje se na teritoriji Beograda, snagama lokalnog stanovništva i institucija, acilj radionica je stimulacija učesnika da ponude lične kreativne odgovore u odnosu na doživljaj zanemarenih javnih prostora u njihovom okruženju.

Tokom programa, učesnici iniciraju i realizuju seriju umetničkih akcija izražavajući se kroz različite forme, kao što su procesija, performans, instalacija, prostorna intervencija, stensil, živa skulptura ili pak nešto po formi sasvim novo, sa ciljem uspostavljanja žive komunikacije sa svojim sugrađanima i animiranja čitavog kraja. Očekuje se da u krajnjem ishodu projekat rezultuje nizom novih inicijativa za oživljavanje zanemarenih javnih prostora i društvenog života Beograda, pokrenutih od strane aktivnih, budnih i kreativnih mladih ljudi koji u njemu žive, a možda će to i dalje činiti ako ih prepoznaju i učine više „svojim“.

„Lice mesta“ je projekat koji generiše kreativnu energiju mladih u funkciji njihovog aktivnog učešća u javnom životu zajednice. Povećava njihovu vidljivost i osposobljava ih da svoje mišljenje (ma koliko bilo kritičko) izraze na produktivan način. Kao postupak, promoviše umetničku intervenciju (umesto subverzije), participaciju (umesto konzumacije) , saradnju (umesto isključenosti) i odgovornost (umesto pasivnog prihvatanja ponuđenih modela).

Tokom radionice koja se izvodi u okviru 13. Bitef Polifonije organizuje se prvi susret pozvanih umetnika sa grupom mladih, a rad se nastavlja nakon Bitef Polifonije u beogradskim školama i izabranim prostorima, tako da će finalni rezultati biti prikazani na sledećoj Bitef Polifoniji kao odjek prethodne.

Broj učesnika: 25

Utorak, 18. septembar, 17:00
Mesto: Dom omladine Beograda, Makedonska 22

Studio “Iskorak”, Beograd, Srbija
NEBOM GRADA – FRAGMENTI GRADSKOG DETINJSTVA
Autorka projekta: Diana Kržanić Tepavac
Koncept i kreativno vođstvo: Ana Konstantinović i Ana Đorđević
Scenografija: Milan Tepavac
Kostim: Ksenija Marković
Fotografije: Jovana Pilipović
Igraju članovi Studija: Manja Topalović, Kristina Radnović, Marko Panajotović, Vojislav Matić, Nikola Zablaćanski
Trajanje: 50’

Predstava je nastala kroz procesni rad sa polaznicima Studija Iskorak i bazira se na preispitivanju tema kojima se bavio dečji pesnik Dragan Lukić, odnosa prema detinjstvu u vremenu u kom je ovaj pesnik stasavao i stvarao i iskustvu odrastanja beogradskih tinejdžera danas.

Kako izgleda odrastanje u Beogradu danas u poređenju sa slikama odrastanja pesnika koji je tako zaneseno pričao o trolejbusima i soliterima kao junacima rastućeg i obećavajućeg grada prepunog izazova za detinje oči i uši? Kakvi su izazovi sa kojima se sreću deca danas? Kakve će slike detinjstva nositi sa sobom današnji tinejdžeri, ko su njihovi urbani junaci, fascinacije, očekivanja, perspektive?

Na ova pitanja pokušali su da pronađu odgovore članovi Studija Iskorak kroz radionice tokom jeseni 2011. Radionice je na poziv da se u današjem kontekstu preispitaju teme kojima se bavio Lukić, vodila mlada pozorišna rediteljka Ana Konstantinović uz dramaturšku podršku Ane Đorđević. Predstava je premijerno izvedena u martu 2012. godine u Domu omladine Beograda povodom obeležavanja petnaest godina rada Studija izvođačkih i vizuelnih umetnosti «Iskorak».

Studio Iskorak započeo je sa radom 1996. godine i jedan je od najstarijih studija koji u radu sa tinjedžerima u okviru neformalnog obrazovanja primenjuje principe i tehnike pozorišne i vizuelne umetnosti. Pokrenut sa namerom da kroz umetničke programe podrži mlade koji odrastaju u teškim društvenim okolnostima, Studio Iskorak danas radi na programima koji se odnose na oblasti kulture, umetnosti, obrazovanja i vaspitanja i njihovih međusobnih prožimanja.

Nakon predstave sledi razgovor sa autorima, publikom i gostima.
Moderatorka: Irena Ristić

Sreda, 19. septembar, 20:00
Mesto: Malo pozorište „Duško Radović”, Novi Beograd, Goce Delčeva 1 (kod starog Merkatora)

Malo pozorište „Duško Radović”, Beograd, Srbija
Rainer Werner Fassbinder
ŽABAR
Adaptacija i režija: Milena Marković
Stručna saradnica: Ana Marković
Fotografija: Ema Szabo
Dizajn promotivnog materijala: Ivona Pleskonja i Helga Goran
Učestvuju učenici Srednje zanatske škole iz Beograda: Habib Gaši, Nemanja Oklopdžija, Aleksandar Emini, Dragan Nikolić, Dragana Stanković, Đulijana Beriša, Emran Maksutović, Jelena Ristić, Sandra Đorđić, Tafilj Dubova.

“Kada sam došla u priliku da napravim radionicu sa decom iz Srednje zanatske škole, odmah sam pomislila na jedan od mojih omiljenih dramskih tekstova, na “Žabara”. Mislim da se tu govori o stvarima koje se njih direktno tiču. Pored motiva predrasuda, Ana Marković i ja smo tu razvile nešto što je inače bio omiljeni Fasbinderov žanr, to je melodrama. Znači, ljubav i izdaja, žudnja za nepoznatim, dirljivi snovi na pumpi pored auto-puta. Pored su kukuruzi, a život, možda će ipak biti bolji…” (Milena Marković)

Srednja zanatska škola je škola za decu sa smetnjama u razvoju i učenju. Školu trenutno pohađa preko tri stotine učenika koji se profesionalno osposobljavaju za različite zanate (cvećari, knjigovesci, autolakireri, kuvari….). Pored redovne nastave učenici su uključeni u veliki broj vannastavnih aktivnosti koje se sprovode u školi ili u drugim sredinama (stari zanati, hor, dramska sekcija, sportske aktivnosti).

Milena Marković, pesnik, dramski pisac, scenarista, diplomirala dramaturgiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Dobitnik značajnih nagrada za najbolje drame sa ex-Yu prostora, najbolje dramske tekstove, za dramsko stvaralaštvo, za dramski senzibilitet, za knjigu drama i poeziju. Živi i radi u Beogradu.

Ana Marković, diplomirala glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Igrala u skoro svim beogradskim pozorištima. Radila na filmu i televiziji. Živi i radi u Beogradu kao slobodan umetnik.

Nakon predstave sledi razgovor sa autorima, publikom i gostima.
Moderatorka: Irena Ristić

20.septembar, 20:00
Scena „Carina”, Novi Beograd, Narodnih heroja 30 (u tržnom centru, prekoputa zgrade carine)

Scena „Carina”, Beograd, Srbija
Edvard Bond
POSTOJANJE
Režija: Dušan Popović
Prevod: Đorđe Krivokapić
Umetnička direktorka i producentkinja: Nataša Milović
Igraju: Rade Ćosić i Vladimir Tešović
Trajanje: 50’

Radnja dela odvija se u srcu Londona u zgradi iz edvardijanske epohe kada jedne
noći pri povratku iz paba, običan mladić neplanirano skreće sa svog uobičajenog
puta do kuće. On upada u stan neobičnog stanovnika metropole – samca u mraku.
Ovaj nesvakidašnji “susret” u potpunosti će promeniti granice spoznaje sopstvenog
postojanja glavnog lika (provalnika Iksa). Kao i svi Bondovi komadi koji su i nadahnuli
pokret in yer face u Britaniji i komad Postojanje otvara ključna pitanja o ljudskosti
i društvenoj nepravdi. Kako živeti sa suštinskim istinama kada se jednom osveste u
ekstremnim okolnostima? Kako ponovo sastaviti nešto što je i pre fizičkog razaranja
bilo godinama tiho urušavano simboličkim nasiljem modernog društva? Zašto
savest “nema jezik”, ali je ipak možemo čuti u trenutku kada se nečovečno ophodimo
prema drugim ljudima? Da li izlaz iz klasnog poretka putem kriminala postaje ulaz
u zatvor sopstvene duše…Bond smatra da je “potrebno mnogo kulture da bismo
postali ubice” i upozorava na to da dramu ponovo moramo stvoriti, jer u suprotnom
postojanje naše demokratije kao i u staroj Grčkoj počinje da nestaje.

Edvard Bond je pisac posleratne generacije autora kao što su Džon Osborn, Harold Pinter, Arnold Vesker. Njegove najčuvenije drame su tokom šezdesetih doživele cenzuru (komadi “Spaseni” i “Rano jutro”), dok je sam Bond sve više sticao ugled u svetu. U rodnoj Britaniji epitet kontroverznog autora ga prati sve vreme. Bond živi povučeno od javnosti u Kejmbridžu i neumorno stvara nova epohalna dramska dela. U svojoj karijeri kao dramski pisac je mnoge svoje komade uspešno i režirao, bavi se i teorijom drame, a najviše se u poslednje vreme bavi pisanjem komada za mlade i dramskom pedagogijom.

Bondova drama “Spaseni” na Bitef-u je bila 1969. godine u izvođenju londonskog Rojal korta koji je u britansko pozorište uveo društveno angažovano pozorište. Predstava je dobila jednu od nagrada i bila je na šestom mestu po glasovima publike.

Nakon predstave sledi razgovor sa autorima, publikom i gostima.
Moderatorka: Irena Ristić

22. septembar, 20:00
Mesto: Centar za likovno obrazovanje – Šumatovačka, Šumatovačka 122

Centar za dramu u edukaciji i umetnosti (CEDEUM) i Centar za likovno obrazovanje Šumatovačka, Beograd, Srbija
PROŽIMANJA
Završna prezentacija otvorenih umetničkih i stvaralačkih radionica realizovanih u okviru programskog bloka Polifone naracije – prakse i čitanja. Prezentacija skice zajedničkog međunarodnog projekta učesnika za 2013 godinu. Polifona žurka u bašti.
Trajanje: 120’

Bitef Polifoniju realizuju:
Bitef Teatar i Centar za dramu u edukaciji i umetnosti CEDEUM, Beograd – Nacionalni centar Međunarodne asocijacije za dramu/pozorište i obrazovanje IDEA

Partneri u realizaciji programa:
Ustanova kulture gradske opštine Stari grad ,,Parobrod”, Pozorište «Boško Buha», Teatar Mimart, Dah Teatar Centar za pozorišna istraživanja, Centar za likovno obrazovanje Šumatovačka, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Dom omladine Beograda, ASSITEJ Srbija

Programski koncept Bitef Polifonije: Ljubica Beljanski-Ristić
Urednice programa: Ljubica Beljanski-Ristić I Irena Ristić
Koordinatorka Susreta IDEA Evrope: Sanja Krsmanović Tasić
Organizacija: Virdžinija Đeković i Milena Kaličanin
CEDEUM bord: Sanja Krsmanović Tasić, Dragana Koruga, Diana Kržanić Tepavac, Boris Čakširan, Slobodan Beštić
Sekretarka: Anđelija Jočić

 

Previous articleVolontiranje u Global Voices na srpskom
Next articleGLASNO ZA ZDRAVSTVO – prijavi se!