Jesenja praksa u Tempus kancelariji

0

 

Fondacija Tempus – Nacionalna Tempus kancelarija organizovaće i ove jeseni praksu na programima Tempus, Erazmus Mundus i Program za celoživotno učenje (LLP-Lifelong Learning Programme)

U periodu od 20. septembra do 20. decembra 2012. primićemo tri praktikanta koji će biti zaduženi za sledeće programe:

 • 1 praktikant za program Tempus
 • 1 praktikant za program Erazmus Mundus
 • 1 praktikant za programe Erazmus Mundus i LLP

Zaduženja na praksi zavisiće od konkretnog programa za koji je praktikan zadužen i obuhvatiće:

 • Upoznavanje sa osnovnim pravilima odgovarajućih programa – Tempus, Erazmus Mundus i LLP (svi praktikanti)
 • Učestvovanje u praćenju tekućih projekata i priprema potrebne dokumentacije (praktikant na programu Tempus i praktikant na programima Erazmus Mundus i LLP)
 • Učestvovanje u savetovanju onih koji pripremaju prijave projekta (praktikant na programu Tempus i praktikant na programima Erazmus Mundus i LLP)
 • Savetovanje studenata u vezi sa konkurisanjem za stipendije (praktikant na programu Erazmus Mundus i praktikant na programima Erazmus Mundus i LLP)
 • Učestvovanje u praćenju tekućih projekata i pružanje pomoći institucijama da kvalitetnije realizuju projekte (praktikant na programu Tempus i praktikant na programima Erazmus Mundus i LLP)
 • Ažuriranje sajta i baze podataka o projektima i kontaktima (svi praktikanti)
 • Obavljanje svakodnevnih administrativnih poslova (svi praktikanti)

Uslovi:

 • Diplomci, apsolventi i studenti završnih godina
 • Odlično poznavanje engleskog jezika
 • Poželjna vozačka dozvola B kategorije

Opis prakse:

 • Predviđeno trajanje prakse je tri meseca, četiri sata dnevno
 • Praksa se sprovodi na dobrovoljnoj osnovi, bez nadoknade
 • Praktikant će po uspešno okončanoj praksi dobiti potvrdu o obavljenoj praksi ili preporuku za zaposlenje

Način prijave:

CV i motivaciono pismo  poslati na email: praksa@tempus.ac.rs i popuniti upitnik koji se nalazi ovde do 05. septembra 2012.

Kandidati koji budu ušli u uži izbor biće obavešteni do 11. septembra 2012. godine.

Neblagovremene i nepotpune prijave nećemo uzeti u razmatranje.

Previous articleUN Trust Fund 2013 Call for Proposals for Small Grants
Next articleRobot ASIMO u Beogradu