Home Univerzitet Singidunum Fakultet za poslovnu informatiku

Fakultet za poslovnu informatiku

426
0

ffmosingidunum  Adresa: Danijelova 32
  Telefon: 30-93-208, 30-93-218, 063 / 76-18-050
  Faks: 24-66-438
  Sajt: http://www.fpi.singidunum.ac.yu/
  E-pošta: fpi@singidunum.ac.yu

 

O Fakultetu: Fakultet za poslovnu informatiku je savremena akademska institucija koja već četvrtu godinu  uspešno obrazuje stručnjake za obavljanje menadžerskih i projektantskih poslova iz oblasti poslovne informatike. Dozvolu za rad fakultet je dobio na osnovu rešenja br. 612-00-0082/2002 izdatog 08.07.2002. godine od strane Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije. Od 17. januara 2004. godine Fakultet je u sastavu Univerziteta Singidunum kao jedan od osnivačkih fakulteta.

Studijski programi koncipirani su po uzoru na vodeće evropske fakultete za oblast informatike pri čemu su korišćena i dosadašnja iskustva u našoj zemlji. Predavanja, vežbe i stručna praksa su osmišljeni tako da omogućavaju formiranje visokoobrazovanih kadrova koji mogu da budu kompetentni i konkurentni u savremenom poslovnom okruženju. Programi su usklađeni sa principima Bolonjske deklaracije uvođenjem evropskog sistema prenošenja bodova ECTS (European Credit Transfer System), savremenog načina organizovanja nastave i sistema evaluacije rada predavača.

 Osnovne studije:

Univerzitet Singidunum je nastao sa željom da Vama, budućoj poslovnoj eliti Srbije i okolnih država, podari moderna znanja koja će Vas učiniti kompetentnim i sposobnim da gradite svoje uspešne karijere. U poslednjih osam godina fakulteti članice Univerziteta Singidunum postali su predvodnici u kvalitetu i promociji novih mogućnosti. U skladu sa savremenim tendencijama u sferi visokog obrazovanja i na osnovu mogućnosti koje je dao novi Zakon o visokom obrazovanju, formiran je Departman osnovnih akademskih studija i Departman poslovnih akademskih studija. Studentima se ovom koncepcijom pružaju nove mogućnosti.

Studijski programi:Programiranje i projektovanje

Računarska grafika i dizajn

 Službe fakulteta:

Dekanat Fakulteta –  tel: 3093 218

Studentska služba –  fpi@singidunum.ac.yu

 Studentski Info:

Sportske aktivnosti –  tel: 30-93-220

 Prijemni ispit Konkurišu svi kandidati koji imaju prethodno završeno srednje četvorogodišnje obrazovanje Svi kandidati prolaze kroz proces upisnog testiranja Sistem izbora kandidata:Na osnovu opšteg uspeha iz srednje škole – 40% od ukupnog broja bodova

Na  osnovu rezultata pokazanih na testu sklonosti i sposobnosti – 60% od ukupnog broja bodova