Obuka za lidere/ice u novoosnovanim organizacijama

0
SHARE

TACSO kancelarija u Srbiji raspisuje poziv za lidere/ice novoosnovane Organizacija Civilnog Društva da konkurišu za obuke koje će se održati od  25. do 29. septembra u Cacku i od 23. do 27. oktobra u Boru. Obuke će sadržati sledeće teme:

·         Strateški razvoj organizacija

·         Razvoj i upravljanje projektima

·         Prikupljanje sredstava i finansijsko upravaljanje u OCD

·         Umrežavanje i izgradnja partnerstva

Cilj obuka je unapređenje održivosti OCD kroz podizanje upravljačkih veština lidera/ica organizacija. Tokom obuke učesnici/ce će dobiti priliku da se upoznaju i da savladaju potrebna znanja i veštine za efikasno i efektivno vođenje organizacija civilnog društva. Na ovaj način želimo da osnažimo ulogu OCD u demokratskim procesima.

Obuke su namenjene osobama koje se nalaze na rukovodećim položajima unutar svojih organizacija, a koji nisu imali priliku da učestvuju na obukama sa istim ili sličnim temama. Pod rukovodećim položajima podrazumevamo: menadžere/ke, predsednike/ce organizacija, predsednike/ce upravnih odbora, direkore/ice organizacija….. Poseban fokus će biti na organizacijama koje su po prvi put registrovane u protekle dve godine a koje dolaze iz ruralnih krajeva i u fokusu svog rada imaju marginaliovane grupe.

Da bi učestvovali na obukama, potencijalni kandidati su u obavezi da pošalju kompletnu aplikacionu dokumentaciju na adresu prijava.rs@tacso.org sa naznakom :“ Trening za lidere/ice novoosnovanih OCD“ a najkasnije do 31. avgusta do 17 časova. Kompletna aplikaciona dokumentacija podrazumeva sledeća dokumenta:

1.       Aplikacioni formular

2.       CV – Bigrafiju u propisanom formularu

3.       Motivaciono pismo


Ispred jedne organizacije može konkurisati samo jedna osoba. Sve troškove održavanja obuke snosi TACSO kancelarija, putni troškovi učesnicima/ama će biti pokriveni u visini autobuske karte.

Srdačan pozdrav,

TACSO Srbija tim

Španskih boraca 24/3

11070 Novi Beograd

Phone/fax: +381 11 2129 372

Phone: +381 11 2129 373

Mobile: +381 63 105 7279

e-mail: sergej.vujacic@tacso.org