Home [akcija] Panel diskusija “Koliko vrede mladi (u) Srbiji?”

Panel diskusija “Koliko vrede mladi (u) Srbiji?”

70
0

mladi20Sa ciljem obeležavanja 12. avgusta, Međunarodnog dana mladih,Krovna organizacija mladih Srbije, kao najviše predstavničko telo mladih u zemlji,10. avgusta u Maloj sali Medija centra u Beogradu,sa početkom u 12:00h organizuje Panel diskusiju na temu “Koliko vrede mladi (u) Srbiji?”.

Prosečan mladi Evropljanin sa 24 godine do sada je već završio školovanje, volontira pet sati nedeljno i ima plan kako će izgledati njegov život u narednih pet godina, pokazuju poslednje analize rađene u okviru EU. Prosečan mladi žitelj Srbije ima 24 godine, završio je fakultet ili srednju školu i traži posao. Nema jasnu viziju kako će izgledati njegov život ni za dve, a kamoli za pet godina.

Srbija je i dalje na začelju liste zemalja sa brojem visokoobrazovanih građana i građanki dok mladi čine čak 50% od ukupnog broja nezaposlenih u Srbiji. Svaki treći student planira da, nakon što diplomira, zauvek napusti Srbiju. Procentualno najveći rast siromaštva u prethodnom periodu zabeležen je upravo kod mladih od uzrasta od 19 do 24 godine.

Da li i koliko mladi vrede državi Srbiji i koliko odgovarajuće institucije, mediji i javnost uvažavaju probleme i potencijale mladih? Koliko su mladi vrednovani u društvu da li uopšte postoji svest o neophodnosti društvenog konsenzusa i sveobuhvatnog pristupa rešavanju njihovih problema? O navedenim i brojnim sličnim pitanjima koja se tiču mladih u Srbiji diskutovaće:

Vesna Vidojević, Samostalni savetnik u Ministarstvu omladine i sporta,

Danijela Jović, Vođa tima za učešće građana i mlade,

Vesna Ćorović Butrić, Odgovorni urednik programa za decu i mlade i

Vukašin Grozdanović, Predsednik Upravnog odbora Krovne organizacije mladih Srbije.