Home [konkursi] Kulturni centar Kikinda u saradnji sa Kancelarijom za mlade opštine Kikinda raspisuje...

Kulturni centar Kikinda u saradnji sa Kancelarijom za mlade opštine Kikinda raspisuje foto-konkurs SVET JE NAŠ!

75
0

foto6Povodom Međunarodnog dana mladih, 12. avgusta, raspisuje se prvi foto-konkurs “SVET JE NAŠ!”. Tema konkursa je prikazivanje i isticanje važnosti snage, energije i elana koje svaki mlad čovek nosi u sebi.

Uslovi konkursa:
– Pravo učešća imaju svi fotografi, bilo da se fotografijom bave profesionalno ili amaterski, sa teritorije Republike Srbije.
– Svaki učesnik može poslati do tri fotografije, u kolor ili crno-beloj tehnici.
– Uz fotografiju treba dostaviti i lične podatke (puno lično ime i prezime, broj telefona, adresu).
– Svaka fotografija mora biti autorsko delo umetnika koji učestvuje na konkursu!
– Veličina duže strane slike ne sme biti manja od 3000 tačaka, u elektronskom formatu JPEG
– Fotografije se šalju isključivo u digitalnoj formi putem elektronske pošte na e-mail adresu kulturni.centar@kikinda.org.rs ili na optičkom disku klasičnom poštom na adresu Trg srpskih dobrovoljaca 23, 23300 Kikinda sa naznakom ZA FOTO-KONKURS
– Krajnji rok za slanje fotografija je 7. avgust 2012.

Pobednike konkursa bira stručni žiri. Žiri će pri izboru najboljih fotografija u obzir uzimati originalnost, ideju, tehničke karakteristike i kreativnost.  Nagrađeni i pohvaljeni radovi biće odštampani u tehnici digitalne štampe i izloženi na Gradskom trgu, na platou ispred Kulturnog centra na Dan mladih, 12. avgusta, a potom i u holu Kulturnog centra. Organizator je obezbedio nagradni fond za najbolje radove.

Više informacija u vezi sa konkursom možete dobiti svakog radnog dana, od 8 sati do 14 sati, na telefone 0230 22544 i 26240.

NAPOMENA u vezi sa autorskim pravima, korišćenjem fotografija i odgovornost:
• Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve sporove vezane za vlasništvo, odnosno za autorska prava nad fotografijama koje učesnici pošalju Organizatoru radi učešća na Konkursu.
• U slučaju da učesnici Konkursa pošalju fotografije, a da nad istima nisu nosioci autorskog prava ili na drugi način zloupotrebe tuđa prava, Organizator za takav slučaj ne snosi nikakvu odgovornost.
• Autorska i srodna prava pripadaju učesnicima. Organizator stiče pravo korišćenja pristiglih fotografija u okviru Konkursa, bez plaćanja naknade.
• Organizator se obavezuje da će prilikom korišćenja fotografija navoditi autora i naziv fotografije.