Fakultet za ekonomiju i političke nauke

0

fmbkAdresa: Palmira Toljatija 5/2 , Novi Beograd
Telefon: 2692-215
Faks: 2692-215
Sajt: http://www.fepn.uni-bk.ac.yu/
E-pošta: info@fepn.uni-bk.ac.yu

 

O Fakultetu:

Fakultet za ekonomiju i političke nauke ima za cilj obrazovanje različitih stručnjaka, sve potrebnijih društvu sa tržišnom privredom.

Osnovne studije: ČETVOROGODIŠNJE STUDIJE!Odaberite jedan od sledećih smerova:- FINANSIJSKI- MEĐUNARODNA EKONOMIJA- KVANTITATIVNE METODE- EKONOMSKA POLITIKA

– ŽURNALISTIKA

Smer Finansije, na kojem se studenti opsosobljavaju za rad na finansijskim tržištima i u finansijskim institucijama, te u brokerskim kućama. Svet finansija je poslednjih godina zabeležio najdinamičniji rast što potrvrđuje proliferacija finansijskih institucija i instrumenata, volumen transakcija, ali i sve veća potreba sinergetskog delovanja tržišta i državne regulative. Finansijska tržišta se razvijaju uporedo sa tranzicijom privrede u tržišnu i u velikoj meri doprinose privrednom rastu i razvoju. Njihov razvoj je nezamisliv bez ljudskih resursa.Smer Kvantitativne metode, na kojem se studenti osposobljavaju da korišćenjem analitičkih i kvantitativnih metoda rešavaju mikro i makroekonomske probleme, ali i da se uključuju u rad u naučnostraživačkim institucijama.Smer Međunarodna ekonomija studentima omogućava da na bolji način razumeju suštinu globalizacije, kao i da savladaju potrebna znanja za obavljanje poslova iz međunarodne ekonomske saradnje.Na smeru Ekonomska politika, studenti pored opštih ekonomskih znanja stiču i produbljena znanja o fiskalnoj i monetarnoj politici, proučavaju različite privredne sisteme, ali i druge oblike i aspekte politike relevantne za obezbeđenje stabilnog i održivog privrednog rasta i razvoja.

Na smeru Žurnalistika, interdisciplinarna znanja koja su neophodna osnova za uspešno bavljanje novinarskim poslom kombinuju se sa veoma pragmatičnim znanjima o radu i specificnostima pojedinih medija.

 Službe fakulteta:

Dekanat Fakulteta –  tel: 063 600-938

Studentska služba –  info@fepn.uni-bk.ac.yu

Studentski Info:Prijemni ispit Polaganje prijemnog ispita, koji se sastoji iz testa opšte informisanosti i testa sposobnosti.•  test opšte kulture•  test inteligencije

•  test ličnosti

Previous articleAkademija umetnosti
Next articleFakultet za menadžment u sportu